Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ffrW, i'a» TAFEL. L.VI. Om debreedte tevinden door twee hoogten. 209
Grootste Hoogte ~ 46" 37'
— 26. 33
som = 73" 10'
kleinste
9,9047100 log. cos.
9,2411007 » sin.
0,3295808 » cosec
9,4753921 » sin. van
2j-
J som — 36° 35'
l vers.= 10. 2
Q. . . 27. 55
17. 23
cos. A = 45" 54'
P 19. 20
B = 65» 14'
log, sin. 9,7752399
« COS. 9,9933068
» sec. 0,0537298
» sec. 0,0203027 »
9,8425792 log.
log. sin. 9,9580961
0,0203027 *
9,9377934 is
log. sin. 60» 3' = de ware breedte.
Zijn de lioogten vóór en na den middag gelijk, zoo wordt het vraag-
stuk daardoor eenvoudiger en naar dezen regel opgelost:
1°. Neem op de gewone wijze Q en P.
2°. Tel de log. sin. van de gelijke hoogte bij de log. sec. van Q, en
bepaal van die som in de log. cos. den boog A.
3°. Als breedte en declinatie gelijknamig zijn, zoo is de breedte ge-
lijk aan de som van P cw A, als dezelve ongelijknamig zijn, is het
verschil de gezochte breedte.
Het 8° Voorb. van hladz. 45, waarin de beide hoogten gelijk ziju,
hier weder tot opheldering nemende, heeft men : Half verloopen lijd
=: O" 30™, de hoogte = 46° 37' en declinatie = 17°; dusQ = 7°lÖ',
P = 17»8'en dit geeft verder naar aanleiding van den gegeven regel:
log. sin. Q' H. = 46» 37' = 9,8613997
« sec. Q . . = 7. 10 = 0,0034063
9,8648060 log. cos. van 42°54|' = A
17. 8 = P
derhalve de N. breedte =r 60° 2J'.
TAFEIi liTII. Zons Declinatie voor de jaren 1843, 1844,
1845 en 1846 , op den middelbaren middag te Greenwich.
Deze Tafel der Zons Declinatie, alsmede die voor de Zons Regte
Opklimming en Tijvereffening, vervat in de Tafelen LVllI en LIX,
zyn overgenomen en ontworpen naar de Nautical Almanacs voor
de genoemde jaren. Als soms geen Almanak voorhanden mogte zyn,
kunnen deze Tafelen den Zeeman, met betrekking tot het opgenoemde,
van dienst zyn, en ook zelfs nog, eenige jaren na de gemelde jaren,
zonder gevaar van eenige belangrijke afwijking, gebezigd worden. De
27