Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
206 Ferkl. van TAFEL LV. Om de Barometer-hoogte te herleiden.
Te dien einde neemt men het verschil voor de twee temperaturen, en
voor dit bepaalt men met de Barometer-hoogte de verbetering , welke men
vervolgens van de waargenomene hoogte aftrekt als de gegevene tempera-
tuur minder is, en omgekeerd bijtelt, als dezelve grooter of hooger is,
3 Foorh. Bij eene temperatuur van -}" 22" is eene Barometer hoogte
745 strepen; vrage welke die hoogte zal zijn hg eene temperatuur van
— 2" of 2° heneden nul?
Het verschil in temperatuur, van 22° boven en 2° beneden O, is 24",
cn hiervoor vindt men in de kolom der hoogte van 745 als verbete-
ring 2,886, en dit geeft dan:
Waargenomene Barometer hoogte bij -f- 22" . = 745»
verbetering voor 24" verand. in temperatuur . = — 2,886
dus bg — 2° zal de hoogte zijn , . . . = 742», 114.
Nam hg verandering van warmte, of verandering van temperatuur, het
kwik en de schalen van den Barometer in gelijke mate toe, dan
zoude de stand des Barometers te dien aanzien geen betrekkelijk ver-
schil ondergaan, dit is echter het geval niet, en hg verandering van
temperatuur zet het kwik meer uit dan het metaal der Barometer-schaal.
Neemt men aan , dat de uitzetting van het kwik van
O tot 100" is.........0,0180180
dat van koper in de lengte...... 0,0018782
dan is de meerdere uitzetting van het kwik voor 100" = 0,0161398,
en derhalve voor...... 1"= 0,000161398.
Noemt men de hoogte van den Barometer h en de temperatuur t,
zoo is /i X < X 0,000161398 de formule, waardoor deze Tafel door
bouvard berekend is; dezelve is overgenomen uit guépiia.te, Prohlèmes
d!Astronomie, etc., p. VH, Tab. XI.
TAFEK. liVI. Door a. c. hazewinkel, om de breedte te
vinden door twee hoogten buiten den meridiaan,
In den jare 1827 heeft de Heer a. c. hazewinkel eene methode en
Tafelen bekend gemaakt, waardoor men onmiddellijk en zonder behulp
der gegiste breedte, door twee hoogten van eenig hemelligchaam, de
breedte kan berekenen. Van die Tafelen is in 1839 eene tweede
vermeerderde en verbeterde uitgave verschenen, in het werkje getiteld:
Handleiding om op verschillende wijzen de breedte buiten den middag of
meridiaan te vinden, enz. Het zgn de Tafelen , uit dat werkje, (*) welke
wij hier in dezen zesden druk der F er zameling, ook nog van eenige
drukfeilen verbeterd, hebben opgenomen.
Ter bekorting heeft hazewinkel twee getallen, die hij Q en P lieeft
genoemd, voor zijne methode berekend, de formule voor dezelve
zgn deze:
Log. sin. Q = log, sin. ^ verloopen tijd -J- log. cos. declinatie, cn
Log. tang. P = log. sec. ^ verloopen tijd -{- log. tang, declinatie.
(») Mede bij de Uitgeefster van dit werk uitgegeven.