Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verkl, van TAFEL LIV. Over de tweede verschillen hij de afstanden. 205
173
geven' regel de helft van het verschil, --—of 86, en dit geeft voor
1" 30«'20«, door de Tafel 27', en dus de vereffening 2x27» of 54».
Op bladz. 167 hebben wy deze Tafel mede bereids toegepast.
De Tafel is ontleend uit den Nautical Almanac, en naar aanleiding
van dat Jaarboek verklaard. (Zie verder Gronden der Zeevaartkunde;
door vORSELMAif DE HEER, bladz. 334.)
TAFEIi liV. Om de Barometer-hoogten tot 0° van de
Honderddeelige schaal te herleiden.
Om de aanwijzingen van den Barometer onderling vergelijkbaar te
doen zijn, moeten de hoogten van denzelven niet alleen tot hetzelfde
oppervlak, maar ook tot dezelfde temperatuur of stand des Tiiermo-
meters herleid voorden , hiertoe kiest men meestal het zoogenaamde
Vriespunt van den Thermometer, zijnde 32o van FAHREivnEiT's schaal
of O® der centi-verdeeling.
Tafel LV is tot die herleiding bepaaldelijk ingerigt en veronderstelt,
dat de schaal van den Barometer, waarvan men de hoogte tot 0° of
het vriespunt wil herleiden, geheel van koper is vervaardigd. De
ingangen der Tafel zijn in de eerste horizontale rij strepen of milli-
meters , en de graden der eerste kolom , die der centi - verdeeling.
De grootheden der Tafel worden gemakkelijk bepaald, bijvoorbeeld,
voor eene Barometer-hoogte van 0,750 el of 750 strepen en 20" tempera-
tuur (der honderddeelige schaal) vindt men als verbetering 2,422 streep.
Om dan nu eene Barometer-hoogte tot 0° temperatuur te herleiileu
hepale men de verbetering uit de Tafel, of onmiddellijk of bij invulling,
zoo na mogelijk; deze trekt men af, als de tetnperatuur hoogeris dannul,
of telt men bij als de temperatuur lager is, in beiden van of bij de
Barometer-hoogte, welke men heeft waargenomen.
1 Foorb. De hoogte van een' Barometer is 750 strepen , en de tem-
peratuur op dienzelfden oogenblik bij den Barometer 22° (C); men
vraagt die aanwijzing of hoogte tot 0° te herleiden?
Voor 750 strepen en 22® temperatuur heeft men als verbetering door
de Tafel 2,664 streep, en men heeft dan verder :
De Barometer wees.......= 750»,O
verbetering voor 750» en 22®.....= 2 ,664
Barometer hoogte tot O®......= 747»,336.'
2 Voorb. De hoogte is O',750 en dc temperatuur 4® beneden nul;
vrage als voren ?
De hoogte van den Barometer.....= 750»,0
verbetering voor 750» en 4® door de Tafel . . =-f-0,484
ware Barometer hoogte voor O® . . . - . . = 750»,484.
Door deze Tafel kan ook eenige Barometer-hoogte, waai bij men de
temperatuur kent , lot elke andere lempcraluur herleid worden.