Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
204 Ferkl. van TXVEiJj LIT. Ooer de tweede oerschillenbij de afstanden.
Uit den Almanak Llijkt, dat deze afstand valt tusschen die van OenQ",
IJcn ,c 9-0".0. .f.,.„d = jj, ,3. p.L. = 34563
31323 is
de prop. log. van 27" 30'. Om nu het meergenoemde verschil voor
de toepassing van de Tafel te verkrijgen, heeft men uit den Almanak :
Den Si"» te 6" afstand = 25° 26' 43'
9 » = 26. 47. 56
12 .. = 28. 9. 50;
cn dus afstand te 6" = 25° 26' 43" «,1/ n t o,r/.o
„ ,, 9 = 26. 47. 56 f ! ^f =3^63
„ 12 = 28. 9. 50 » 54 » » =34199
verschil 364;
dus is het verschil, met het laatste cijfer verminderd, gelijk 36. In
onze Tafel vindt men nu, naast 1" 27™ 30', of de naast bijkomende
term van 1"30™ en de genoemde 36 als vereffening 11'; welke 11'men
hijtelt bij den reeds gevonden tusschen-tijd van 1"27™30', dewijl de
jiroportionale logarithmen van de verschillen der afstanden o/we»ieM. De
tusfchen-tijd wordt dus 1" 27™ 41' en mitsdien de middelbare tyd te
Greenwich bg de waarneming niet 6" -j-1" 21-^30' maar 6"1" 27™ 41'
of 7" 27™ 41'. Uit dit voorb. blijkt, dat men , deze verbetering niet toe-
passende , hier eene feil in de lengie zoude begaan, van 11' tijds of
van 2' 45".
2 Foorh. Stel den Maart 1836, de ware afstand tusschen « van
den Arend [Aquilae) met de maan 50° 6' 16" en men den middelbaren
tijd vraagt, zoo heeft men :
licn g^»" te 21" O™ O' afstand = 49° 31' 46'' „ 42" P T
18. 0.0 » = 50. 44. 28 i = ^9374
afstand aan boord . >, = 50. 6.16 » " — ^^^^^
27947 is
de proportionale logarithmen van 1" 34™ 35'. Het verschil der twee
prop. logarithmen, door den Almanak te vinden, is 93. Voor dit
verschil van 93 en den tusschen-tgd van 1" 34™ 35«, waarvoor men
1"35'" kan nemen, beeft men 29' als vereffening, of de vereffening
is — 29', en gevolgelijk moet er van den gevonden tusschen-tgd, om
dat de prop. logarithmen van den Almanak toenemen, afgetrokken
worden 29' en men heeft dus voor den middelbaren tijd te Greenwich
19" 34™ 6'. De verwaarloozing dezer verbetering zoude dus in dit geval
een verschil van ruim 7' in de lengie hel)ben veroorzaakt; dal men
echter hier als buitengemeen groot kan aanmerken, dewijl de maan
zich op het gestelde oogenblik op het snelste naar de ster bewoog.
3 Foorh, Veronderstellen wij, dat op de gewone wgze gevonden,
een tusschen-tgd is 1" 30™ 20% verder dat het verschil der propor-
tionaal logarithmen 172 is; men vraagt, welke de vereffening zal zijn,
die men naar Tafel LIV van den tijd op Greenwich moet toebrengen?
Het verschil 172 is voor dc Tafel te groot, doch daar de vereffe-
ningen in gelijke reden aangroeijcn, zoo neme men naar den opge-