Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ferkl. van TAF£L L>III. Ferschilzüjt in hoogte voor de Planeten. 203
TAFEIi LIII. Verschilzigt in hoogte voor de Planeten.
Even als de twee voorgaande Tafels is ook deze Tafel vroeger
verklaard; op hladz. 76 vindt men, zoo ik meen, met genoegzame
uitvoerigheid, aangewezen, welk gehruik men van dezelve kan maken.
TAFEIi IiIV. Verbeteringen voor de vereffeningen der
tweede verschillen ^ voor het naauwkeurig vinden van
den tyd te Greenwich door maans-afstanden.
Gewoonlijk bepaalt men zich, bij het vinden van den tijd te Green-
wich door den afstand der maan en eenig ander hemelligchaam, alleen
bij het eerste versciiil, en bezigt te dien einde de proportionale loga-
rithmen; daar eciiter de afstanden der maan met de zon , of eene vaste
ster of planeet niet gelijkmatig toe- of afnemen, zoo dient men, wil
men den tijd voor Greenwich met naauwkeurigheid vinden, ook op de
tweede verschillen der afstanden acht te geven; de hier in liet hoofd
genoemde Tafel kan strekken om in dit opzigt eene vereffening voor
de tweede verschillen te vinden, en men regelt zich, ten aanzien van
het gebruik dezer Tafel naar de volgende opgave :
1°. Men hepaalt op de gewone wijze, door eenen regel van drieën, of
door de proportionale logarithmen (bladz. 158), den tusschen-tijd, dien
men moet bijvoegen of aftrekken hij of van den tijd uit den Almanaknaast
den afstand, waarvan men het verschil heeft genomen met den waren of
berekenden afstand.
2». Neemt uit den Almanak het verschil der twee afstanden, waar de
verkregene ware afstand tusschen valt, alsmede nog uit den Almanak het
opvolgende verschil; neemt van deze twee verschillen de proportionale loga-
rithmen en van deze weder het verschil, waarvan men, om hetzelve met
de grootheden der Tafel te doen overeenstemmen, het laatste cijfer weglaat.
3°. Men neemt voor dit gevondene verschil der twee proportionale
logarithmen en den.tussduin-tijd, op de gewone wijze gevonden , uit deze
Tafel een getal.
4°. Dit getal wordt bijgeteld, als de proportionale logarithmen voor
de verschillen in den Almanak afnemen, en afgetrokken als dezelve toe-
nemen , bij of van den tusschen-tijd, die men eindelijk bijtelt of aftrekt
bij of van den tijd uit den Almanak, waardoor men dan met alle naauw-
keurigheid den middelbaren tijd voor Greenwich bepaalt.
Zoo eenig verschil van de proportionale logarithmen, die van de grootste
onzer Tafel, of 138, overtreft, neme men de helft of eenig ander gedeelte
van dat verschil, en hepale voor hetzelve met den tusschen-tijd de ver-
effening der 2'afel, die men dan weder tweevoudig, of zoo vele malen
neemt, als men als deeler had aangenomen.
I Foorh. Den 5'*'=" Augustus 183G, heeft men op eene plaats voor
waren afstand gevonden tusschen dc maan en de ster « van Aries
26® 6' 12"; vrage naar den middelbaren tijd te Greenwich?