Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ferklarimj van TAFEL Li. Herleidingtt-Tafelljet. 201
2 Foorh. Hoe veel R. Roeden zullen 85782"',53 zijn?
Tafel A.
geeft 30000 meters = 7963,14 R. roede
5000 = 1327,19
700 185,81
80 = 21,24
2 = 0,53
0,5 = 0,13
0,03 = 0,01
35782,53 M. = 9498,05 R. roede.
Op gelijke wijze kunnen al de overige Tafeltjes gebruikt worden.
Het zal wel niet noodig zijn te doen opmerken, dat men geene meer-
dere getalmerken in de decimale breuk neemt, dan tot welke men
wenscht, dat zich de naauwkeurigheid zal uitstrekken.
E4n graad der decimale verdeeling heeft 100 000 meters of ellen ;
onderscheidene Tafeltjes zijn dus zeer geschikt, ter bepaling van de
grootte van 1, 2, 3, enz. graden, in de onderscheidene opgegevene
lengte-maten.
Volgens de nieuwe of decimale Graad-verdeeling heeft men volgens
Tafel A.
1». = 100 000 M. = 51307,4 T. = 109363,31 Y. = 26543,8 R.R,
= 27175,59 Amsterdamsche R.
Tafel R geeft: 1° (of Gr.) = 100 000 M. = 307844,4 Parijsclie voet,
enz. Als men nu van deze grootheden de twee achterste cijfers af-
snigdt, zoo krijgt men de grootte van 1'(nieuwe verdeeling (*)); met
nog twee af te snyden , krijgt men de grootte van 1" van de decimale
verdeeling.
Dus 1» = 307844,40 P. voet.
1' = 3078,44 » »
V' = 30,78 » »
Door Tafel N heeft men:
1". (N. V.) = 100 000 M. = 100 kilom. ±= 22,5 lieue = 13,5 D. mijl., enz.
Dit is alles naar de nieuwe verdeeling, of voor graden van 400 iu
den omtrek; door echter de grootte van eenen nieuwen graad met ^ te
vermeerderen, krijgt men de grootte van eenen ouden of sexagcsimalen
graad; bijv.,
1» (N. verd.) = 22,5 lieue = 13,5 D. mijl
= 2,5 = 1,5
dus 1" oude verd. = 25 lieues = 15 D. mijlen.
1= (N. verd.) = 20543,8 R. Roede
§ . . . . = 2949,3
1» (oude verd.) = 29493,1 R. Roede; dus
1 D. mijl =1; = 1900,20 R. Roede.
15 Ij
(•) Want 1®, der nieiiwe verdeel, yau 400=' op den omtrek, heeft 100' en 1' weder 100".
2G