Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
197 Iets over den tijd in het algemeen en deszelfs herl. in het hijzonder.
Den te O" Q' Regte opklimming . = 13o 48" 19»,94
verandering in 1° = 9',511; dus in 6",07 . . . 57 ,73
de O' I^* opklimming voor liet gevraagde tijdstip . 13" 49" 17',67.
Den 22"°-' is te Ou de Tijdvereffening, bijtellend, = 15«» 27',03
verandering in 1° = +0',344; dus in 6»,07 . . _2,09
derhalve is de Tijdv. op den gevraagden oogenblik =: 15™ 29s,12
O' opklimming » » » » = 13» 49. 17,67
de gegevene middelbare tijd » » = 4. 4. 30,39
en dus is de sterren-tijd » » = 18" 9" 17»,68.
Uit de vergelijkingen n". 1 en 4 of 5 volgt onmiddellijk:
Middelb. tijd ~ sterren-tijd — O'opklimm,+ Tijdvereffening. . .(6).
Het is duidelijk, dat men het gegevene tijdstip ter bepaling van de
zons regte opklimming en Tijdvereffening vooraf ten naasten bij in
middelbaren- of zonne-tijd moet overbrengen; hiervoor worden dan
door den Almanak de genoemde termen berekend, en vervolgens naar
aanleiding van n®. 6 den juisten middelbaren-tijd bepaald.
8 Foorb. Den 22»''° Oetober 1836, is men op 30" lengte West, en
men vindt aldaar op een zeker tijdstip, volgens aanwijzing van epnen
Regulator, naar den sterren-tijd loopende voorsterren-tijd 18" 9"17«,02;
men vraagt, ten einde dien tyd met een zee-horologie te vergelijken,
hoe laat het alsdan zal zijn, naar den middelbaren-tijd?
In den Almanak heeft men:
Den 23"" te O", aonne-tijd, O» R. opklimm, = 13" 48® 17>, 49 en Tijdv. — IS® 26', 94,
verandering in 1»...... + . , g ,511 » » + 0,344.
De gegevene sterren-tijd ....... 18" 9" 17»,02
zons regte opklimming......= 13. 48. 17 ,49
benaderde zonne-tijd.......=411 20" 59»,53,
lengte in tijd.........= 2. 0. 0,00
benaderde zonne-tijd te Greenwich . . . . = 6" 20"' 59»,53,
nagenoeg gelijk aan 6°, 33 na den 22»'"°.
Den 22»"° Q' Regte opklimming te O" . . = 131 48" 17»,49
verandering iu 1" = +9»,511; dus 6",33 . . = 1. 0,20
zons regte opklimm. bij den gegeven oogenblik . = 13" 49" 17»,69.
Tijdvereffening den 22»'=° te O" zonne-tijd, aftrekk., 0° 15" 26»,94
verandering in 1"=0»,344; dus in 6",33 . . -f- 2,18
Tijdvereffening bij het gegevene tijdstip, aftrekkend, O" 15" 29»,12.
Verder heeft men :
De gegevene sterren-tijd is......18a 9" 17»,02
G' opklimming alstoen......13. 49. 17,69
4n 19" 59», 33
Tijdvereffening bij den gestelden oogenblik ... 15. 29,12
en dus de gevraagde middelbare-tijd . . . . =: 4n 4™ 30»,21.