Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verklaring van TAFEIj JlLI. Over du Getij-rekening. 183
Maans doorgang, genomen uit den Almanak, berekend
voor Greenwich, den Januarij.....11" 45™
verbetering voor maans doorgang, naar evenredigheid van
48™ verschil van maans doorgang en 88° 28' lengie . — 12
de maan gaat door den meridiaan, te Calcutta, te . 11" 33™
verbetering voor 11" 33™ doorgang en 54' maans horizon-
taal verschilzigt uit Tafel XLI......15
11" 48™
De lijd van hoog water, te Calcutta, bg N, of V. maan,
volgens Tafel XLIl valt voor te......3" 5™
hoog water, te Calcutta, den Januarij, te . . 14" 53™
of 's nachts ......2" 53™
halve verschil van maans doorgang..........24
hoog water, na den middag, te......2" 29™.
Met meer naauwkeurigheid berekent men , in het bovenstaande voorb.,
den tijd van hoog water, des namiddags, aldus:
Maans doorgang uit den Almanak.....11" 45"*
verbetering voor de lengte.......— 12
maans doorgang te Calcutta,.......11" 33™
halve verschil van maans doorgang..........24
11" 9™
verbetering uit Tafel XLI voor dezen doorgang van 11" 9™
en verschilzigt van 54'........-f- 21
11" 30™
tgd van hoog water bij N. en V. maan le Calcutta . 3. 5
14" 35™
of te . . . 2" 35™,
dat het, den Januarij , te 's namiddags hoogwater zal zijn.
3 Voorh, Den 25®'®" December van eenig jaar, wordt gevraagd, hoe
laat het te Demerarij voor het inkomen der rivier hoog water zal zijn?
Stel, dat men, naast den gevraagden dag, het teeken c/ inden
Almanak vindt, hetgeen, zoo als reeds gezegd is, te kennen geeft,
dat de maan niet door den meridiaan gaat, zijnde alsdan nieuwe maan;
de tijd van hoog water vindt men derhalve nu onmiddellijk in Tafel
XLll, zynde, voor de gevraagde plaats, te 4" 30™.
T^FEIi XLIl. 3VIEÜWE OF TOLLE MAANS HAVEX-TIJD, of tijd
van hoog water, op de dagen der nieuwe en volle maan;
voor onderscheidene plaatsen op den Aardbol, als
ooh, hoe veel het water bij springgetijën hoven
het laag water verheven is.
Deze Tafel bevat de bovengenoemde verschillen in tijd van maans door-
gang en hoog water, de zoogenaamde haventijden of tijden van hoog water
i)ij nieuwe of volle maan voor de voornaamste en voor den zeeman