Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
182 Verklarituj van TAFEL XLI. Over </« Getij-rekening,
verbetering wot dl uit Tafel XLI naar aanleiding der Tafel of — ge-
nomen, terwijl dc haven-tijd in de volgende Tafel te viïiden is. De
tyd van laag water wordt gemeenlijk G'^ 12™ na den lijd van hoog
water gesteld; dit is echter op vele plaatsen zeer onderscheiden, en
het is maar zeer zelden , dat liet laag water juist het midden is tus-
schen de twee tijden van hoog water.
Bij nieuwe maan vindt men in den Almanak, in de kolom van maans
doorgang, het teeken , te kennen gevende, dat de maan op dien
dag, naar Sterrekundige telling, niet door den meridiaan gaat, hegeert
men op den dag, naast welken het genoemde teeken gevonden wordt
den tijd van hoog Wj^ter te bepalen, zoo neme men slechts, zonder
eenige berekening, den tijd van hoog water hij nieuwe maan, uit
Tafel XLII.
1 Voorh. Men vraagt, den 25®'®° December van eenig jaar, den tijd
van hoog en laag water te Amsterdam?
t
Opgaven uit den Almanak.
Den <[• doorgang te.......5« 33™
» 25 » » ».......6. 20.
d* Horizontaal verschilzigt is...... 57'.
Volgens den Almanak gaat de maan door den meridiaan te 6" 20™
verbetering voor lengte................1
lijd vau doorgang, den 25®'®° te Amsterdain, .
Tafel XLI geeft voor dezen doorgangs-tijd en voor 57' hori-
zontaal verschilzigt ........
de lijd van lioog water te Amsterdam, bij N. of V. maan,
is volgens Tafel XLII.........
gemiddeld verschil tusschen het hoog en laag water
laag water, te Amsterdam, 's nachts te
Den 25®'®° was het 's namiddags hoog water te
het verschil van doorgang was 47°*, en de helft
hoog water 's morgens, van den 25®'®" , te .
6" 19"
— 54
5" 25"
3. 0
i 8" 25";
6. 12
37" <
2" 37".
8" 25"
24
8" 1";
6. 12
het volgende laag water valt voor te.....14"* 13®
of na den middag te.........2" 13".
2 Voorb. Hoe laat zal hel hoog water zijn, den 12^®° Januarij van
eenig jaar , te Calcutta, liggende op ruim 88® oost van Greenwich?
Uil den Almanak heeft men voor het gestelde jaar :
Den llden d» doorgangs-tijd ...... 10" 57«
■ 12 » » ■.......11-45.
d* Horizontaal verschilzigt ............54 26'.