Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
xir
ALPHABETJSCHE OPGAYEN,
Zie
S.
Saizoenen , 190.
Satellieten, 177 en 186.
ScKynbare hoogte, zie hoogte.
Secans (log.) den hoek te vinden, I4.
verder log. Sin.
Seconde, 190.
Seconden feen hoek tot) toe te vinden.
Sinus (log.), den hoek te vinden, I4.
ook log. sin.
Sinus (nat), 24. Sin, versus, 155.
Snelheid van het licht en geluid, 189.
en p. 370 der Tafelen.
Spring-vloeden, 180.
Stand of stelling van eenen Tijdmeter, 136
Sterren, derzelver regte opklim, en decli-
natie, 98 en 120. Derzelver tyd van door-
gang , 99. Tijd van derzelver komst in
den eersten verticaal, 101. Derzelver
uurhoek, 125. Sterren-tijd, 191.
Straalbuiging, 67. Log°. voor den invloed
der temperatuur en drukking der lucht op
de grootte der straalbuiging, 68 en 202.
Stroomkaveling, 32.
Swinden, (tan) 79, 163, enz.
T.
Tijdmeters, 137 en derzelver behandeling ,
I 13S. Land- en zeegang, 136. Verande-
j ring van gang bij dezelve, 147. Stand of
1 stelling, 136. Lengte door dezelve, 14O enx.
Tijdvereffening, 118, 191 en 212.
Tweede verschillen, 89. Voor de log"., 16,
en voor de afstanden , 203.
u.
üitmiddelpuntigheid, 186.
üur, 190.
Uurhoek, (yerschill. methoden voor den) 123.
V.
Verbetering voor het verschilzigtbetrekkelijk
de breedte, 81.— Voor de hoogten , 61. —
Voor metingen van octant of sextant, 113.
Voor den gang eens Tydmeters, I47. Voor
de log. verschillen151. Voor den ^p, 15J.
Verheidsrekening , 26.
Verschillende methode voor de breedte,
den Uurhoek, de afstanden, enz. Zie
breedte, uurhoek, lengte.
Vergrootende breedte, 25.
Verschillen, (log.) 151.
Verschilzigt, (zons) 71. Maans verschil-
zigt, 78. Verschilzigt voor de planeten ,
203. Invloed derzelvebij de opkomst, 50.
Versnelling der sterren, 190.
Versus, (Sinus) 154.
VlACQ, 1.
Vloed en eb, 179.
Voet, 200.
w.
Ware hoogte , zie hoogte.
Ware tyd, 191, Van doorgang, zie door-
gang-
Week 190.
Wyzer van eenen log. 1. Van den log. vaa
eene breuk, 2.
Tabellen voor de lengte berekening, door
Tydmeters, 146; door afstanden, 169.
Tangens (log.), deu hoek te vinden, 19.
Zie verder log. sin.
Teekens voor tijd, enz., 17. Voor planeten, 186.
Teruggang der planeten, 188»
Thermometer, 68 en 202.
Tij d, (algemeen overzigt van den) 122 en 190,
Tijd-bepaling, 189 ; Deelen en veelvoud van
tijd 190; van op- of ondergang, 53. —
Tot graden te herleiden, 58. — Op eene
andere plaats of eerste meridiaan te vin-
den , 84. Zonne-tyd tot middelbaren
tijd, 195. Middelb.lotzonne, 194. Zonne-
tot sterren, 195. Sterren- tot zonne,
195. Middelbaren tot sterren, 196 en
Sterren- tot middelb. tyd te herleiden,
197. Om een' sterren tusschentyd in
middelbaren tijd en omgekeerd te her-Zeehorologie, zie Tijdmeter
leiden, 193. Om tijd tot deelen van een'|Zeekaarten, 25.
dag te brengen, 198. Zon, zie declin. hoogte, regte opklimm
Tijd van hoog en laag water, 179, Tijd verschilzigt, tijd, enz.
van hoog water bij N. of V. maan, 185. Zonne-tijd, 191.
Tard, 202.
Y.
Z.
Verkorting der halve middellijn, 80.
Zeemans Almanak, 117.