Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Dö Lengtu door de SateUieten van Jupiter vindm. 177
Tijd der !• gera. h, der 7« 2ni27»......7u 2ni 27' gem. Ii. der d 66° 3' 24"
2= » » D » 7. 5. 53 tijd bij den afst. 7.4, I 2« » » » » 66.47. 10
3" 26» _ lm 34. 43' 46".
Men heeft dus: in 3" 26« verandert de hoogte 43'4^% wat zal die hoogte der <1
in lm 3/J» veranderen; hetgeen tot deze evenredigheid aanleiding geeft:
3m 26' : 1" 34« = 43' 46" : J:',
welke zich gemakkelijk aldus door de prop. lop". laat oplossen:
prop. log. . . 43' 46" = 6I413
» » . . lm 341 = 2,06030
compl. » » . . 3. 26. = 8,28046
95489 prop. log, van 19' 58',
De vermeerdering van de ([« hoogte in 1® 34' is dus....... 19' 58"
Q* gemiddelde hoogte bij de eerste waarneming was.....»v • ' ^
dus is de ([• hoogte bij het gemiddelde oogenblik van den afstand . . 66® 23' 22\
Voor de Zon heeft men op gelgke wijze als voor de Maan:
Tijd der legem.h.derG 7" 3" 18',6.....7« 3» 18»,6 gem. h. der O 55® 14'29'
2* » » » » 7. 4, 55,0tydbii denafst.7. 4. 1,0 » » » » 55.21,56
1" 36',4 On. 42',4 7' 27".
Dit geeft lm 36',4 : O" 42',4 = 7' 27" : x'
Prop. log. . . 7' 27" = 1,38312
» « . . 0" 42',4 = 2,40509
compl. » n . , 1. 36,4= 7,95065
1,73886 prop. log. van 3' 17'.
De vermeerdering der zons hoogte in 42s4 dus O» 3' 17"
G' gemiddelde hoogte bij de eerste waarneming was.......55. 14- 29
en derhalve is de zons hoogte bij het gemiddelde oogenblik van den afstand 55^ 17'
Daar nu de hoogten van den onder- of bovenrand van de maan en
zon, vaste ster of planeet, tot hetzelfde oogenblik, herleid zijn,
zoo wordt de verdere berekening op de gewone wijze vervolgd, In
het gegevene voorbeeld zoude men, met de nu verkregene uitkom-
sten, als : te 7" p de zons of sters onder- of bovenrands hoogte
55® 17'46", de maans hoogte 66® 23'22'^ en de afstand 99® 2'24", even
alsof dezelve onmiddellijk waren waargenomen, de berekening kunnen
voortzetten en voleinden. Men zorge bij het doen dezer waarnemin-
gen, dat dezelve zich zoo snel doenlijk opvolgen, ten einde de ver-
andering in hoogte steeds, zoo na mogelijk, met de verandering in den
tgd te doen overeenstemmen. Moet de hoogte der zon tevens dienen
tot het berekenen van den tijd, zoo late men die hoogten met den
minsten tusschen-tijd verloopen.
De Lengte door de Satellieten van Jupiter te vinden.
Even als alle andere, uit zich zelve , donkere hemelligchamen, geeft
ook de planeet Jupiter, door de zon verlicht, eene zeer lange schaduw.
De oogenblikken der in- en uitgangen van de satellieten van Jupiter
in deze schaduw, worden de eclipsen dier satellieten genoemd. Het
verdwijnen of ingaan der satelliet in de schaduw van de planeet, heet
ingang {Immersion) ^ en het weder te voorschijn komen uit de schaduw
23