Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
17G
De LengU Ie vinden door eenen JVnarnemer,
Lengte door eenen JVaarnemer.
Wanneer sleclits één waarnemer, met eenen medehelper om de tijden
op te teekenen, al de hoogten en afstanden alleen waarneeint, neemt
liij eerst eenige maans- of zons hoogten, vervolgens eenige zons-, sters-
of maans hoogten, daarna eene rij van afstanden, op nieuw weder
eenige zons- of maans hoogten en besluit deze waarnemingen, die zich
zoo snel, als de naauwkeurigheid slechts toelaat, moeten opvolgen,
met het waarnemen van eenige maans- of zons hoogten. Men neme
daarna van elke rij waarnemingen, en de daarmede overeenstemmende
tijden, een midden, en het is dan tot dien gemiddelden tgd, die met
liet gemiddelde uit de afstanden overeenstemt, dat de zons- en maans
hoogten herleid moeten worden. De ontwikkeling van het volgende
voorbeeld zal in het algemeen deze verklaring nader ophelderen, en,
tevens tot voorbeeld kunnen dienen, hoe men in dergelgke vraag-
stukken eene geleidende orde volgt.
Hoogten en afstanden achtervolgend, door eenen icaarnemer met hulp
van eenen adsistent ^ die de tijden op teekent ^ waargenorneHm
Tijden van het horologie. Gemidd. tijden volgens het horologie. (J* hoogten. of hooglen. Afstanden. Gemiddelden uit de waar*^ nemingen.
7" 2™ 14» 24 ' 7« 2"» 27« 660 2' 14" 3. 25 4. 35 d' gem. hoogte 66® 3' 24"
7" 3™ 1' 'i 19 ( 7" 3"' 18%6 36 ^ 55® 13' 32" i 14.20 15. 35 ) OofjJcgem. h. 55® 14' 29"
7" 3™ 43» 1 4. 1 S 7" 4™ 1' 4. 19 S 990 2' 4" 2. 24 . 2. 45 gem. afstand. 99® 2'24"
1 7" 4'" 37* 4. 55 5. 13 1 . 7" 4® 55' 55® 20' 39" 21. 56 23. 13 ( 2Gof Jkgem.h. 550 21' 56"
7« 5™ 33» 5. 53 6. 13 1 7« 5™ 53' 66° 46' 1" / 47. 10 ( ..... 48.19 ; 2« d' gem. h. 66° 47' 10",
Door de verschillen der gemiddelde tijden en die der hoogten be-
paalt men de veranderingen in de hoogten, die men bijtelt of aftrekt
J)ij of van de eerste hoogten, naar mate dezelve vergrooten of ver-
kleinen, en op die wijze herleidt men de twee hoogten, beide tot het
gemiddelde oogenblik van hel midden van den afstand, injvoorbceld;