Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Be Lengte te vinden zonder de gemetene hoogten, 173
tijd 's morgeus, voor afstand van zon en maan gevonden 95" 16'18";
vrage de lengte van de plaats der waarneming?
AantQckoning uit den Almanak.
üen 37" te O" tijdv. + 6'° 8^74; Q^ deel, 19° 17' 46',8 N. en Q' R. opkl. 8" 24"» 53»,20,
verand. in lu . . — 0,024 . - . • — 34,13......-H 9,832.
Zons ^ middellijn den 28" Julij.....15'47'.
Den 27" te 20» d* R. opklimming l" 56n> 16',38 en declinatie . . 7° 18' 15^0 N.
verandering in 60m .....+ 1. 50,10 » in 10'" . . . . -h 117 ,35.
Den 27^1 te 12" d' horiz, ^ middell, 14' 57",2 » en horiz. parall. 54' 16",4
verandering in 12" , . . . + 1 ,7......-h 5,8.
O' en d' afstanden den 27^ te XVIHu = 950 58'47'ï en te XXI« = 94° 36'58'.
Tjjd te Greenwich y enz, 0» Declin, en Regte opklimming.
Den 28" Julij »s morgens te 9" 46'" 15^ of Den 27« O» deel. te O" = 19° 17' 46".8
den 27« te 21. 46. 15 N.M. vera.in l"=34V3;dusin20",l 11.26,0
......_ O. noorder declinatie . . 19° 6' 20^;?
20" 6® O»; 90. 0. O
zijnde 20S1 na den midd. van den 27-. q, ^^^^^^^ .... 70° 53' 39",2.
Den 27" tijdvereff. te O" = 6« 8',74 Den 27" O R.opklimm. = 8" 24™ 53s20
verander, in 1" = 0,024; verand. in 1" = 9»,832 en ,
dus iu 20o,l......—0,48 dus iu 20",1......+ 3. 17,62
Tijdvereffening, bijtellend, 6® 8',26, derhalve Q. R. opklimm. 8" 28» 10»,82.
De zons hoogte te vinden.
Middelbare tijd aan boord bij de waarneming .... 21" 4^® 15',00
tijdvereffening op het oogenblik der waarneming . , . • • 6. 8,26
zonne- of ware- tijd bij de afstandsmeting.....21° 40® 6',74 (•)
24. 0. O
dus de zons uurhoek..........2" 19™ 53s26.
Log. cos. uurhoek ( 2" 19"> 53«)......= 19,9135192
» tang, breedte (32° 32' O'J......= 9,8047447
10,1087745 log.
tang. vau ... 52° 6' 5" = (fj,
O' pools afstand 70. 53. 39
18° 47' 34" stel gelijk y; dan is log. cos. y = 9,9762077
log. sin. breedte (32. 32. 0).......= 9,7306129
compl. log. cos. a: (52. 6. 5) . . . . . . . = 0,2116435
9,9184641 log.
sin. van . . . 55° 58'42", gelijk de Q» ware hoogte.
Om den zonne-tijd tot middelbaren tijd te brengen; moet in de maand Julij de
tijdvereffening bijgeteld worden j en dus omgekeerd afgetrokken om middelbaren
tyd tot zonne-tijd Ie herleiden.
(t) Men zoude dezen boog stomp genomen hebben, als, zoo als gcïegd is, de
tiurhock slomp of meer dan 6" of 90' ware geweest.