Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
])e Lengte Ie vinden zonder de ijemeivne hoogten, 171
Den tijd ie Greenwich te vinden.
Den 170 Junii te 6" O- O' is de afst. 106® 32' 57' versch. 1®38'1Ö' Tr. lo-^. T.XL = 26287
»9.0.0 - » - 108.11.13 „ „ ^
afst. aan boord......107. 3.16 ^-
16021 prop.
log. . . van 2. 4-28
6"55fn32> middelb. tijd te Greenwich, den 17", bij het meten vau den
afstand aan boord; overeenkomende met den 17" te 60,93.
Regte Oplcliminingcn, Declinatie en Tijdvereffening,
Den 17" te 0« O» R.opkl. = 5«4l"25s89 Den 17" declin. van Fenus 23® 16' 10',4
verand. in 1" = 103,393, verandering in l d, = —
dus in 6i',93 ....... . 1. 12,02 10'57'',5; dus in 0^,288 . — 3. 9 >4
G'R. opkl. bij de waarneming 5"42^37»,91. Tenw« declinatie .... 23° l3' 1',0N.
90. 0. O
Den 17" /'.««.R.opkl. 7050.21-,17 ^^^^^^^ ^^^ ^ 66^46'59',0.
verand. voor 1 dag =5™ 11',97; ^ i ^
dus in 0^1,288 ......+ 29,85 - O» 23",73
R. opklimming van Venus . 7" 36® 51»,02 verandering in 1«=-|-0>,535;
G' R. opklimming, . . • 5. 42. 37 ,91 dus in 6u,93...... . ■ ^ ,71
2» R. opkl. — G' R. opkl. . lu54'°l3»,H. Tijdvereff, bij de waarn. . . + 0n>27s44.
Uurhoek cn Lengte.
Hoogte van Venus . 9° 26' 31'
breedte...... 35. 55, O log. secans . . 0,0915841
pools afstand .... 65. 46. 59 ^ cosecans . 0,0366756
aom . 112® 8' 30'
I som , 56° 4' 15' )» cosinus . . 9,7467646
^ som — de hoogte . 46, 37. 44 » sinus . . 9,8614872
19,7365115
2)-
9,8682558 is de log.
sin. van 3« lOm 2l»,63; dus de planeets uurhoek.....6" 20™ 43«,25
5' R. opklimming — G' R- opklimming......1. 54« 13,11
aonne- of ware lijd bij de waarneming ....... 8" I4™ 56«,37
tgdvereffening, bijtellend bij den waren tijd _27,44
1 T •• -IJ lu 1 taan hoord ... 8" 15" 23»,81
denl7nJumjmxddelbaretud . . . . . 6. 55. 32:00
lengte-tgd.............1" 19" 51',8l
derhalve de ooster lengte..........19® 57' 57'.
De Lengte zonder de gemetene hoogte te vinden.
Als men de hoogten hij het meten der afstanden niet lieeft kunnen
waarnemen, of dezelve niet kan vertrouwen, moet men, de hreedte
cn den lijd aan hoord hekend zijnde, die hoogten afzonderlijk hereke-
nen, en vervolgens uit die ware hoogten de schijnbare hoogten afleiden.
In den, bij het azimuth en den uurhoek gebezigden, bolvormigen
Toppunts driehoek, bladz. 322, heeft men alsdan, om de ware hoogte
te vinden, twee zijden met den ingesloten hoek bekend, namelijk den
])ools afstand en de breedte, benevens den uurhoek; dc derde zijde is
dan het complement der gevraagde hoogte.