Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
170 De Lengte te vinden door den afstand der 7naan tot eene planeet,
maans Lovcnrands lioogle 18' 40", voor de bovenrands boogie van
de planeet Fenus 9"* 3G' 3" en voor den naasten rands afstand van de
maan en Fenus 107® 4' 47" (*); het oog 5 ellen boven water zijnde ,
vraagt men de lengte van de plaats der waarnejning?
Dc gegiste tijd te Greenwich, Aanieekeningcn uit den Almanak voor 1834 (1" druk).
Den 17** tijd aan
boord nam. 8" 15™ 22»
lengte 19o,
in tijd . = 1. 16. O
Middelb. t. te '
Greenwich . 6"59'n22s
of nagenoeg namidd.
van den 17" Junij.
Den 17« te 0« | middell. 16' 12',5 en verschilzigt . 59^ 28',7,
verandering in 12" . • — O ,9.......— 3 ,8.
Den 17" 2 Van Venus 5 ,6 en horiz. parall. 5 ,8.
Den 17" afst. ^ en ? te viu = 106® 32' 57' en te ix" = 108® IV13'.
renus R. opkl. den 17«^ =7"35n>21sl7 en N. deel. = 23® 26' 10^4,
verandering in 1 dag . =+5. 11,97 en . . =— 10.57,5.
Den 17" te o" 0»r. opkl. =5u4ln»25ï,89en Tijdv, = +0i'23s73,
verandering in 1«
= + 10,393 en
= + O ,535.
d» Hoogte,
d' bovenrands gesch, hoogte 42® 18'40"
kimduik. Taf. XVII _ 3'57',8
h midd. — 16' 12',5
verb. V. 7" — O ,5
vermeerd.
T. XXII . + 11 ,3
vermin d.
T. XXIV. . — 0,0
16' 23",3 —16.23 ,3. 20.21 ,1
schijnb. middelp. hoogte . . 4l®58'18',9
verschilzigt te 0« 59^ 28',7
verbeter, voor 7» — 1 ,9
verm. Tafel XXlII — 3 ,9
horiz. verschilz.
59' 22',9,
verbetering voor dit horiï.
verschilzigt . . 41®58',3
hoogte uit Tafel XXV . •
((• middelp. ware hoogte .
5 of Venus Hoogte,
Venus geschotene hoogte . . 9® 36' 3'
kimduiking Taf. XVII . . . — 3.57 ,8
2 middellijn......— 5 ,6
schijnb, middelp, hoogte 9® 31'59',6
horizont. Parall. . • 5'',8
verschilz, in h. = 4- O' 5 ,7
straalb. T, XX voor — 5.29,0
9® 32' hoogte = — 5.34,7 _
rc/iuj ware hoogte .... 9® 26'30',6.
Schijnhare afstand.
Gemeten afst. van de ^ en $ 107® 4'47'
d' schijnb. halve middell. -h 16.23 ,3
+ 43. 4 ,1 S' » » » +5 ,6
43®41'23'. (!• en ?s schijnbare afstand 107®21'15',9.
Den waren afstand te vinden volgens de formule van krafft.
T. XXXVIII £ p. v. 41® h. en 59' 20' versch. = 60® 21' 30'
verbetering voor 58',3 hoogte = + 25
« » 2",9 vers. = + 1
« T.XXXVIIIB =+_^^s^.h.42®4l'23''
<L* s. h. 58'18",9 dus = 60®21'57%5 5« » » 9 26.33,6
» » 9. 31. 59 ,6 schij nb. afst. =107. 21.15 ,9 vers. 33® 14' 52',4 s. vers. 163693
. . . 317854
. . . 1977121
verschil 32® 26'19',3
Cp 60.21.57 ,5
verschil
som
46®59'ir,4
167. 43.13 ,4
siuus versus
9 »
2458668
verschil 27®55'38',2 sin. vers. 116457) iiijeooo
92.48.16 ,8 . . 1048931 ............
som
1293210 is
de sinus versus van 107° 3' 16", gelijk den waren afstand.
(*) De opgaven voor dit en de vijf voorgaande voorbeelden der lengte zyn mij , op
verzoek, goedgunstig medegedeeld door wyleu mijnen hooggeachteii vriend w. 11. shertu.s.