Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Be Lemjte te vinden door den afstand van de maan tot eene ster. IGl)
«
Rogto ophiimming, decHnatie en Tijdvereffening*
R. opkU <leu 20" . = 16« l9m l3s,6Q ^»Declinatie den 20« = 26° V
verandering voor 6,3 dag 0. 0,21 verandering in 6,3 dag 4- 0,62
^•R. opkl. bij de waarnem. 16"lO"" 13^,83 declin. by de waarnem. 26° 3'14",86
90. 0. O
37. 55 ,90 Pool» afstaad . . .
verand. in 8",4 - 19,07>_ TijdverefTening den 26« te 0« = l3in 12«,25
R. opkl. — G» R. opkl. 17" 41'° 17»,93. verandering in 8n,4 ... — 3,72
TijdyetcSening, bijtellend, + I3ai 8',53.
I)e?i middelbaren tijd aa7i boord en de lengte.
ware hoogte . = 39° 36' 27%5
breedte . . . . = 15. 0. O log. sec. 0,0150562
pools afstand = 63. 56. 45 ,l )» cosec. 0,0465402
som . 118^ 33' 12",6
I som . 59° 16' 36",3 » cosin. 9,7083289
I som — hoogte 19. 40. 8,8 » sin. 9,5270982
19,2970235
-
9,6485118 log. sin. van . 1« 45^.44^00
en dus de uurhoek van de ster 3"3lni28s00
R. opkl. — G' R. opkl......17.41. 17,93
G' of ware tijd aan boord......14" 9m49s93
TijdverefTening..........-f- 13. 8,53
den 26n middelbare tijd namiddag .......
° l ie Greenwich......8.24. 0,60
lengte in tijd.....................5"58®57*,86
en dus is de ooster lengte volgens den waargenomen afstand gelijk 89® 44' 28".
Lengte volgens den Tijdmeter,
De middelb. tijd op Greenwich is volgens den Tijdmeter.....8"13in32«
» 1) » aan boord is.........................14* 22 58,46
Cn derhalve de lengte in tijd................6*» 9°» 26%4ö
gevende voor ooster lengte volgens den Tijdmeter 92° 21'37'; waaruit blijkt, dat het
bestek volgens den Tijdmeter 2° 37'9' oostelijker is, dan dat door den afstand.
Tot het gemakkelijk berekenen van de lengte door de afstanden der
hemelligchamen, heb ik, even als voor de Tijdmeters (bl. 146), Ta-
hellen voor de berekening der lengte door de afstanden ontworpen, en
door den druk verkrijgbaar gesteld. Ook deze Tabellen vermeen ik,
zullen , zoo men dezelve slechts even met de twee voorgaande ontwik-
kelde voorbeelden vergelijkt, gemakkelijk begrepen en toegepast kunnen
worden, den zeeman veel lijd kunnen besparen, en hem met weinig
omslag zeer naauwkeurig doen werken.
De Lengte te vinden door de7i afstand van de Maan tot eene Planeet,
3 Voorh. Den Junij 1834, op 35° 55' N. breedte cn 39° O.
lengte van Greenwich y wordt naar gissing ie 8" 15*" 22' gevonden : voor
22