Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALPHABETISCHE OPGAVEN.

Invloed der straalbuiging op de correspon
derende hoogten, 133,— Op de kimdui
kiiig, 64.— Op de ^ midd-, 80.— Op de
opkomst, 49 — Op de hoogte der
voorwerpen, 116.
Invloed der verandering van Temperatuur
en zwaarte der lucht op de straalbui-
ging, 56—202. Van Scheepsijzer, 53.
K.
Kaarten, 25
Kabel-lengten , 202.
Rimduikiiig, 64«
Koers (den) te vinden, 28.
Koers- en verheids-rekeuiug, 29.
Kompassen, 50, enz.
Koppelkoersen , naar hel plat, 32. Derzel-
ver onderscheidene oplossiugs wijzen naar
het rond, 38 en 39.
Krafft, 163 en 166, enz.
L.
Laubert, 116,
Lengte door de schuinsclie koers rekening, 35.
Door Tijdmeters
Door den afstand
128.— Hoogte enz,, zie hoogte, ver-
schilzigt, enz.
Mantissa , 1.
Magneet, 51-53.
Malen, 199.
Mercator, 25.
Meridiaans deelen , 25, Eerste meridiaan, 84.
Middags breedte, zie breedte.
Middelbaren tijd, zie tyd«
Middelbreedte, 34.
Middellijn van een'cirkel ,23 Halve middel-
lijn der zon, 66. Der Maan, 78. Der
planeten, 76 en 187.
Mijlen te herleiden, 24» 201, enz.
Minuut, 190.
Miswijziug, 51.
Munlstelsel, 199.
N.
Napier , 1.
Natuurlijke sinus, 24.—
versus, 154«
0.
Natuurlijke Sinus
cn
,140. Door afstanden, 162. Tropische, Synodische
d van zon en maan, 164.1 . .... 1 , ,0/-
„ ^ iz«« Anomalistische omloopen, 186.
Maan en eene ster, 167. Maan en eene^ r 1 j 1 n- 1 m
planeet, 1G9. Zonder hoogte, 171. Poor^P' ^«r hemelhgchamen, 53.
* ' \ .Opwinden van Tijdmeters, 138.
eeuen waarnemer, 176. Door de eclipsen^ . i , .
. . ' ^ .Overeenstemmende hoogten, 130.
van de satellieten, 177. L . , o.
, lA /./ T . j Overeenstemmend oogenblik, 84.
Lengte van dag en nacht, 54. Lengte deri
planeten, 188. p
Lengte der plaatsen, 185.
Lengte-tijd , 84»
Lengtematen, 199; «ie verder derzelver eigen
namen.
Lijn der absiden, 186.
Locale Magnetische invloed, 53.
Log. het getal te vinden, 5. Deszelfs wy-
zer, 1, 2 en 3, Van groote getallen, 4-
Van negatieve log"., 6, Gebruik bij de
multip., 7, Divisie, 8, Magtsverhe/fing
en worleltrekking, 8. Compl. log., 9 en 10
Log. sin. tang, en cos., 13. Log, sin. voor
stompe hoeken , 14. Voor kleine hoeken, 16
Log sin., enz. gegeven, 19.
Log-hjn, log.glas, 189.
Log-verschillen , 151. Log, prop., 156,
Log", der DOüWES Tafelen, 4I.
Loopbaan der planeten, 186.
M.
Maand, 190,
Maans declin. en regte opkl. 119, Uurhoek,
afstanden ,
Zie verder
Parallaxis, zie verschilzigt.
Perihelium, I86.
Planeten, 186. Derzelver hoogte, 76. Lengte
door dezelve te vinden, 177- Derzelver
elementen, 186. Derzelver
uitgebreidheden, enz., 187.
declin. regte opklimm. , enz.
pontécoülant, 186,
Poolster, 95,
Proportionaal-logarilhnien , 157-
R.
Raper, 189
Refractie, zie straalbuiging.
Regel om , zie formulen,
Regte opklimming en declinatie, der ster-
ren, 98 en 120; der zon, 118, 209 en 211;
der maan, 119 en 159; der planeten, 120.
Rijzing eu daling van de zon in lm, 103,—
Van het water, 179.
Roeden, 200.