Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
De Lengte op Zee door den afstand van zon en maan te vindm, 189
G' Pools afstand. Tijdvereffening,
Den 14» Junij leO" O» declinatie 23® 16' 9',l N. Tijdvereffening, aftrekk, O® I4s31
verand. in 1" = 7',18; dus in 3",8_27 ,3 verand.in lu=_0»,524; in 3",8 1,99
deel, op het oogenblik der waarn. 23® 16'36',4 N. Tijdvereffening, aftrekk. I2s32.
90. Q, O
zons pools afstand . . . 66®43'23',6.
Den tijd aan hoord en de lengte der plaats tc vinden.
O' ware hoogte = 27® 18' 37'
breedte . . . , = 35, 57. O log. secans . . . 0,0917673
pools afstand . = 66. fjS. 24 » cosecans . , 0,0368701
som 129® 59' 1'
\ som . 64® 59' 30' »• cosinus , . . 9,6260837
\ som — G' Hoogte 37® 40' 53' »» sinus, . . . 9,7862331
19,5409542
2)-
9,7704:71 is de log. sin.
van 21» 24™ 29»,0J ; dus de uurhoek en de zonne- of ware-tyd aan boord 4° 48™ 58»,02
tijdvereffening ... 0. 12,32
,/ T •• -jiii. (aanboord .... 4« 48m 4.S»,70
Den 14- Juiuj middelbare tijd ^^^ Greenwich . . . 3.49, 17,00
lengte.tijd , . . , 0« 59" 28»,70
derhalve is de ooster lengte gelijk......14® 52' 11'.
Aanmerking, Wij hebben in het bepalen van den tgd te Greenwich
in deze op geenen invloed der tweede verschillen, of Tafel LIV, acht
gegeven; wil men echter dezen invloed bepalen, zoo heeft men voor
het verschil der twee prop. log", naast de afstanden, naar aanleiding
van de verklaring dier Tafel :
afstand 91® 4' 51" als prop. log. 2591
en voor 92, 43, 58 » » « 2587 verschil 4;
dit verschil van 4 geeft voor 2" 10® 43' of 2*» 10° tnsschen-tgd uit
Tafel LIV, als vereffening 1», die men, dewgl de prop. log° afnemen,
bijtellen moet bij 2" 10™ 43®, en dit geeft als tusschen-tijd 2" 10°» 44» en
mitsdien is de middelbare tijd te Greenwich 3*» 49® 16% waardoor men
dan voor ooster lengte 14® 52" 26' verkrijgt.
De Lengte te vinden door den afstand van de maan tot eene ster»
2 Foorb, Den 26®'®" Februarij 1834, wordt, op 15®0' zuiderbreedte,
en naar gissing op 92® 21' lengte oost van Greenwich, te 6*» O® 12%
volgens eenen Tijdmeter voor gemiddelde waarneming gevonden : voor
de hoogte van de ster Antares (a van den schorpioenj 39® 41' 58",2 ,
oost van den meridiaan, voor de onderrands Iioogte van de maan
72® 40' 36",6 en voorden naasten rands afstand der maan en de ge-
noemde ster 48® 2' 40", de hoogte van het oog was 6 ellen , de Tijd-
meter was den van dezelfde maand te O" na op den middelbaren
tijd van Greenwich 2" 12® O', en sedert dien lijd is deszelfs dagelijksche
gang -f- 3%3, en de Tijd van den Tijdmeter bij de waarneming tgd na
den middag op Greenwich; vrage dc lengte van de plaats der waarne-
ming, zoo wel door den afstand als door den Tijdmeter?