Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
De Lengte op Zee door den afstand van zon en maan te vindm, 165
Den gegisten tijd te Greenwich te vinden, Aanteekeningen uit den Almanak.
Tijd aan boord den na- Den 14" Q' i middellijn . . 15' 45',8.
middags te . ... 4« 48® O» pen 14" te 0« ([» ^ mid-
lengte-tijd. Tafel XII . . 59. 16 dellijn . . 16M7%6, verschilz. 59' 10',8,
tijd te na den 14". .3a 48m 44.5 verander.in 12" + 1,8 . . . , -f- 6,6.
zijnde ruim 3^8 na den midd. Afstanden van O en <I den 14" Junij;
van den 14" Junij 1834 =
^ ^ » VI. = 92.43.58.
Den 14" te 0«
d' Hoogte, G'decl =23^ 16'9'1, tijdvereff.- Otn 14.,3I,
d« bovenrands gescbolene b. 54" 25' O',O verand.in 1" = +7 ,18 ... — 0,524.
kimduik., Taf. XVH. - 3' 57',8
i middell.. . 16' 7',6
verb. V. 3«,8 4- 0,6 ^ rr ..
verm.T. XXII +13,6 Q* Hoogte,
vermT. XXIV— 0,0 G'ondcrr, geschotene boogte 27° 8'35'
* '_4 middellijn . . +15.45,8
([« schijnb, middelp. hoogte 54° 4' 40',4 vereff., Taf. XXIV. — 1
verschilzigt ... 59' 10',8
verand, voor 3°,8 . + 2 ,1
Term. voor T. XXIII — 4,0
horiz. verschilzigt 59' 8",9
verbetering voor 59'8',9 ver-
schilzigt en 54° 4',7 hoogte
uit Tafel XXV . . . + 34. 0,5
d« ware middelpunts hoogte 54® 38'
H- 11.47
G' schijnb. middelp. hoogte 27-'20'22',0
■ voor Cstraalb.T.XX-l'52',3j , ,, g
27°20',4 h, l versch, T. XXH- 7 ,7 5 ^
G* ware middelp. hoogte . 27° 18'37',4.
De ware afstand volgenft do formule van os sobda.
Gemetene afsland .... 91° 26' 30'
dl schynbare h middellijn 16. 21 ,8
G» » »
schijub. middelp, afstand
G' » hoogte . . .
d' » tt ...
8om . . . . .
15. 45 ,8
,91° 58' 37%6
27. 20. 22 ,0 comp. log. cosin,
5}. 4- 40 J4 " " »
173^ 23' 40%0
•»i
I som......86° 4I' 5^,0
verschil afstand en ^ som . 5. 16. l\l ,G
27. 18. 37
54. 38. 40 ^9
81® 57' 18",3
40. 58. 39 ,2
G' ware hoogte . . .
d' » » . . ,
som dezer twee hoogten
^ som van dexe hoogten
lo
O*
cosin.
A som
log. cosin, .
verschil . ,
0,051^397
0,2315951
8,7605162
9,9981534
9,9486741
9,7624123
som 38,7527908
19,3763954
9,8779277
9,4984677
(•) Hadde men, bij het nemen der waarneming, zich bediend van den tijd van eenen
Tijdmeter, zoo zoude men, na de toepassing van den stand en het verloop op dien tijd,
onmiddellyk zeer na den tijd op Greo?iwich hebben verkregen ; deze toepassing van
den Tijdmeter moet nimmer, bij hel bezit van deniclvcn , worden verzuimd.