Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
160 Ferklaring van TAFEL XL. J'roportionaal-logaritlimen.
logarithmen berekend; de opgaven dezer hogen geschiedt tlians in den
Almanak, zoo als op hladz. 119 in 3° gezegd is, van 3 tot 3 uren.
De evenredige deelen, op de genoemde bladzijde gevonden, kunnen op
de volgende wgze door deze Tafel berekend worden.
2 Foorb. De eerste vraag, bladz. 119 in 3°, geeft aanleiding tot
deze evenredigheid:
3a . Ju 12'° = 7™ 28» : X,
die, daar de proportionale log. voor 3" nul is, de volgende oplossing
geeft :
Proportionale log. 1" 12'" = 39794
» » 7-" 28' = 1,38215
1,78009; zijnde de prop.
log. van 2"" 59*,2.
Voor de maans-declinatie, op gemelde bladz. , heeft men:
3 Foorb. Proportionale log. 1" 12™ = 39794
,, >, 12' 32" = 1,15721
1,55515; zijnde de prop.
log. van 5' 0",8.
4 Foorb. Als de zons-declinatie, de regte-opklimming, of eenige
andere boog, bijvoorb., in 24" juist 15'16'' verandert, hoeveel zal dau
de verandering in 15" 18"° zijn?
Men heeft 24" : 15" 18'" = 15' &' : x
Prop. log. 15-" 18» O' = 1,07058
.) .) . 15' 6"= 1,07630
complem. » « 24'" O» O* = 9,12494
1,27182 is de prop. log.
van 9' 38", de gevraagde verandering.
5 Foorb. Stelle, dat de verandering van de declinatie in 12" juist
15" 16'" ware: hoe veel zal dezelve dan in 5" 18"" zijn?
12" : 5" 18"" = 15" 6'" : ar
Prop. log. 5-" 18» O' = 1,53100
» » . 15' 6"= 1,07630
compl. » » 12-" O» O' =z 8,82391
1,43121 is de prop. log.
van 6" 40"'.
Wij hebben in deze voorbeelden , hg het bepalen der proportionaal-
logarithmen, de uren als minuten, enz., aangemerkt, en dus voor den
prop. log. voor 15" 18"", den prop. log. voor 15"* 18» gezocht; even
zoo is voor 24", 12" en 15" 6"', de prop. log. voor 24"" O» en 12"" O»
15' 6" genomen, en zijn bij de uitkomst ook de minuten en seconden
als seconden en tertsen aangemerkt.
Op deze wijze kan men onze Tafel XIV en XV ontberen.
6 Foorb. De vergelgking op bladz. 59 door genoemde Tafel opgelost
wordt aldus opgelost door de proporlionaal - logarithmen :