Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verklarimj van TAFEL XL. Proportionaal-Logarithinen. 159
floor de propoitionaal-logaritlimen kan worden opgelost, en waarvan
de oplossing meestal aldus wordt ingerigt :
De afst. uit den Alm. te 12" O® O' was 62» 42' 6''
1.50.11 pr.log. = 21316
» » ). » » te 3. 0. O » 60.51.55
1.40.57 pr,log. = 25117
waargenomen afstand . . . .62.32.52
03801 zijn-
de de prop. log. van . 2. 44. 55
dus het was . O" 15"" 5' te Greenwich, toen de afstand
tusschen de maan en Antares 62° 32' 52" groot was.
De waargenomen afstand valt tusschen die van middag en 3", en
daar het evenredige deel voor het verschil met den afst. van 3" is geno-
men, zoo moet ook het evenredige deel op 3" toegepast worden. Had
men het verschil genomen tusschen den afstand aan hoord herekend,
en dien voor 12" uit den Almanak, zoo werd de berekening deze:
ïe 3" O" O» was de afst. 60° 51' 55"
1°50'11" pr. log. 21316
12, 0. O » » » 62.42. 6
0. 9.14 » » 1,28991
waargen.afst..... 62.32.52 1,07675 is
de pr. log. van 0.15. 5
12ul5"'5» of O" 15» 5' als boven.
Aanmerking, lu beide de voorgaamle berekeningen had men den
vorm naar aanleiding van den aard der proji. log. ingerigt, en liier-
door is het beloop van de oplossing eenigzins verdwenen. In de
eerste dezer oplossingen berekent men, zoo als gezegd is, eigenlijk
deze evenredigiieid :
1» 50' 11" : 1» 40' 57'' = 3" : ar,
Prop. log. 1» 40' 57" = 25117
» ,) 3" O» O' = 00000
25117 •
» 1» 50' 11" = 21316
03801 als hoven x ~ 2" 44"'55'.
In de voorafgaande herekoningen w.ts de prop. log. voor 3° niet opge-
nomen, dewijl dezelve O is, en de prop. log", maar onmiddellijk van
elkander afgetrokken.
Bij de tweede berekening heeft, men deze evenredigheid :
1° 50' 11" : O» 9' 14" = 3" : a: op te lossen.
In beiden bepaalt men een evenredig deel voor x', flat men echter
in het eene geval aftrekt en in het andere bijtelt vau of bij den tijd vau
den afstand uit den Almanak , met welken men het verschil heeft geno-
men ; in beide de oplossingen moet men zorgen, dat de tijd, dien men
verkrijgt, steeds tusschen de tijden van de afstanden uit den Almanak,
of, in het hier gegevene voorbeeld, tusschen 12 en 3" invalt.
De evenredige deelen voor dc veranderingen der maans declinatie
cu regie opklimmingen woideu zeer gemakkelijk door de proportionale