Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
XU
ALPHABETISCHE OPGAVEN
Den Inlioud van eeneu bol en cirkel, 23
Den Koers te vinden door breedte eu
afwijking , 2S.
Om afw. in lengte te veranderen, 33*
Voor de middel-breedte , 34»
Voor den log, h verl. tijd, log. middel-
tyd en log. ryzingslijd,
De buiten middags hoogten van DOüWES
methode, 42-
Voor de verandering van plaats tussclien
de hoogten, 43.
VoordeBRrNKLEY'sverbeteringsTafeltjes,45.
Amplitude, 48.
Azimuth , 50.
Voor de miswijzing, 52.
Den op- en ondergang, 53.
Kimduiking, 6j.
Um dewarestraalbuigingte vinden, 69.
Voor de zons ware hoogte, 72.
Verschilzigt in hoogte , 73«
Vermeerdering van maans halve middel-
lijn, 78.
Vermindering voor de Eqi*atoriale paral-
laxis, 79.
Verkorting der middellgnen, 81.
Den tijd onder den eersten meridiaan te
vinden , 84.
Voor de maans ware hoogte , 87.
Vereffening der tweede verschillen, 91.
l*oolsters vereffening, 98.
Tijd eu hoogte inden In verticaal, 102.
Zous rijzing en daling in I® te vinden, 105.
Regelen of formulea voor het viuden der
breedte, 107.
Het vinden van afstanden van aardsche
voorwerpen, 116.
Het gebruik van den Almanak , 117 enz.
Uurhoek, 123 enz,
Sters uurhoek tot waren en middelbaren
tyd te brengen, 125.
Vereffen, der corresponderende hoogten 133.
Voor den invloed der straalbuiging op
die hoogten, 134«
Delengte door tijdmeters te vinden , I4O.
Verandering in den gang der Tijdme-
ters, 148.
Voor het logarithmen-verschil, 151.
Voor de cos. door de sinus versus te
bepalen, 153.
De sin. door sinus versus te bepalen, 155-
Toer de lengte, volgens db borda, 163.
(( h (( » krafft, 163.
* H « « hartoö of DüKX-
Hoairi, 163. <
Uurhoek der maan of eene ster, 172.
De hoogte der hemelligchamen te bereke-
nen, 172.
De hoogte te vinden volgens douwes , 172.
Hoog en laag water-tijd, 181.
Hoog water-tijd bij N. of V. maan, I84,
Sterren-lusschentijd in middelb. tijd, en
omgekeerd te herleiden , 193.
Om zonne-tijd tot middelbaren-tyd te
brengen, I94.
Om middelbaren tijd tot zonne-tijd te
brengen, 194»
Om zonne-tijd tot sterren-tyd te bren-
gen , 195.
Om sterren-tyd tol zonne-tijd te bren»
gen , 195.
Om middelbaren tyd tot sterren-tijd te
brengt-n, 196.
Om sterreu.tijd tot middelbaren tyd te
brpngen , 197.
Frahcoeor, 81, 134, enz.
G.
Gang der Tijdmeters, 136.
Gebruik der Logarithmen, 7.
Gewigten, 198
Getii-rekening , 179.
Güepratte , 70.
Gulden, 199.
Graden tot tijd te herleiden, 58.
Greenwich's tijd, 84*
H.
Halve middellijn, Zons, 66. Planeet, 76,
Maans , 80.
Hartog , 163 en 166.
Hazewinkel, 206.
Herleiding van tijd, zie tijd of formulen.
Herleidings Tafeltjes van Maten, 199.
Hoogte: schijnbare en ware der zon, 72.
Der sterren, 76. Der planeten, 76. Der
maan, 87. Boven de oppervlakte der zee, 115.
De ware hoogten te berekenen, 172. De
schynbare hoogten, 172. In den eersten
verticaal, lOl. Corresponderende hoog-
ten, 130.
Hoog- en laag water te vinden, 181.
Hoog water te vinden bij N. of V, maan, 184»
I.
Inclinatie, 52.
Index - correctie , 73,
In- en uitgang der satellieten , 178.