Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ferkl. van TAFEL XXXVI. Ferb. voor den gang een* Tijdmeters. 151
Indien men den II''«'' en den 13''<"', met denzelfden Tijdmeter, twee
lenfjten heeft hepaald , zoo vindt men de verbeteringen, die men te
deze hij de lengte-tijden in acht moet nemen, aldus:
Den 11''°° is voor 5 dagen de log. = 1,176091
standvastige » = 9,301030
0,477121 is de log.
van 3»,0 = de gevraagde
vereffening voor de lengte van den li"'«".
Log. voor 7 dagen = 1,447158
standvastige log. = 9,301030
0,748188 is de log. van 5',6, die men bij ééne
of al de lengten in tijd in acht moet nemen, welke op den IS"*«", volgens
den Tijdmeter, bepaald waren.
TAFEIi XXXVII. Logarithmen om den waren afstand
van de Maan tot de Zon of eene Ster te vinden, volgens
de manier van dümthorne, borda en anderen.
Deze en de twee volgende Tafelen dienen bepaaldelijk, zoo als nader
zal blijken, om den schijnbaren afstand van twee hemelligchamen,
als die van Zon en Maan, of Maan en eene Ster, tot den waren afstand
te herleiden.
Noem de getallen der Tafel log. N, zoo is log. N =
J. / cos. ware hoogte \ , , / cos. ware ifc' hoogte \
\cos. schijnb. hoogte) \cos. schijnb. hooglef'
Stel, dat men log. N begeert voor 50° schijnbare hoogte der Maan,
als dezelve 58' horizontaal verschilzigt heeft:
Log. cos. voor de schijnbare hoogte der ^ (50" O' O") = 9,8080675
Tafel XXV geeft 36' 28" als vereffening
en dus is de ware hoogte 50® 36' 28" ea
verder heeft men:
log. cos. der ware hoogte van de ([ (50° 36'28") = 9,8025176
9,9944501 ;
dit geeft voor het eerste deel der gegevene formule 9,9944501 of 9,994450,
als men slechts 6 cijfers neemt.
Het tweede deel der formule wordt op gelijke wijze gevonden; zoo-
dra echter de Ster hooger is dan 25°, zal men dit deel niet veel van
0,000121 vinden af te wijken, van daar, dat hetzelve in de Tafel
steeds gelijk aan 0,000121 gesteld is, en dus log.N voor 50° G'schijnb.
hoogte en 58' verschilzigt = 9,994450 -f-0,000121 = 9,994571, hetgeen
men zal bevinden, dat met de opgave der Tafel voor de gestelde ge-
gevens overeenkomt.
In het hoofd der Tafel vindt men de graden der g» hoogte, en in dc
eerste kolom het horizontale verschilzigt, bij E. D. de evenredige deelen
voor de meerdere minuten hoogte cn aan den voel der Tafel dc deelen