Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
J46
Over het vinden van de Lengte door Tijdmeters,
van het oogenblik der waarneming, of van het nemen der hoogten
bij n®, 799 oostelijk 10' 2" tot den middag in lengte veranderd?
Het geheel der opgave en bewerking laat zich gemakkelijk in het
volgende Tafeltje le zamen trekken:
Opgaven en lengten door de Tijdmeters n®- 799, 1832, 30 en 38.
n®. 1832. n®. 30. n®. 38.
Ou 55" 0.00 0" 56"' 0.00 0" 59" 10.00
stonden de Tydmeters op . . - . 5. 4. 4,00 5. 2. 4,00 0. 10. 20,00
verschill. der Tijdmeters met 799. + 4° 9" 4 »>00 + 4" 6" 4.00 — Oo 48" 50.00
n®. 799 wees bij de waarneming . . 12. 51. 15,75 12. 51. 15,75 12. 51. 15,75
tijd der Tg dm. bij de gemidd. hoogte 17" Om 19.75 16« 57« 19.75 12» 2" 25.75
versch. der Tijdm. met den middelb, tijd bg vroegere waarnemingen + 2. 0. 30,90 + 2. 13. 10,00 H-7. 8.31,00
nog verloopen sedert dien tijd lot de waarneming......... + 10. 12,22 + 0. 0,40,25 4 0. 35,05
middelbare tijd te Greenwich de Tgdmeters........ 19« 11" 2.87 19" Ilm 10.00 19" 11" 31.80
aan boord bij de waarneming . . . 20. 26. 58,06 20. 26. 58,06 20. 26. 58,06
lengten in tijd...... > - 1" 15" 55.19 1" 15" 48.06 1" 15" 26.26
lengten beoosten Greenwich . . . . 18® 58' 48" 18® 57' 1" 18® 51' 34"
verand.in lengte tot den midd, om de 0. 10. 2 10. 2 10. 2
lengten oost op den middag volgens de Tgdmeters • ....... • 19® 8' 50' 19® r r 19® 1' 36".
lengte oost op den middag volgens
n®. 799 = 19° 27"
» 1832 = 19. 8. 50
» 30 = 19. 7. 3
n 38 = 19. 1, 36
18' 56'
4)
dus de gemiddelde oostcr lengte op den middag • = 19® 4' 44'
Uit dit en de twee voorgaande voorbeelden zal men zonder moeite
den gang der bewerking in deze kunnen opmaken. Tot gemak van den
Zeeman heb ik naar aanleiding dezer bewerkingen, Tabellen ter invul-
ling en geschikt voor de berekening van de lengte door Tijdmeters doen
drukken. Het gebruik van deze Tabellen zal wel geene zwarigheid
ontmoeten, en de weg ter bewerking volgt zich in dezelve als van zelve.
Ik heb in die Tabellen het verbeteren der zons- en sters-hoogte, even zoo
wel als die voor dc declinatie als lot een gebragt; het is duidelijk, dat