Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Oüer het vinden van dü LenyU door Tijdmeters*
U5
O' ware hoogte . = 42® 34' 40^9
breedie . . . . = 35. 57. 0,0 log.
G' pools afstand =: 66. 36. 52 ,3 »
som . 145® 8' 33'',2
2)-
I som . 72® 34' 16",6 »
\ som — de G' hoogte 29® 59' 35",7 »
secans •
cosecans
cosinus
sinus
0,0917673
0,0372258
9,4764246
9,6988814
19,3042991
-
9,6521496
3« 33™ 23slO
log. Sin. van 1" 4^" 4l'>55; dus de uurhoek • • . •
derhalve is op hel oogenblik derwaarneming deware tijd. . 20" 26"» 36«'90
Tijdvereffening...............+ 21,16
den 160middelbare lijd bij de waarneming?• 20" 26- 58>,06
^Xxt Greenwich 19. II. 32,38
lengte in tijd................I» 15" 25^68
dus de ooster lengte der plaats.........18® 51' 25".
Tijd van den Tijdmeter n®.799 bij de waarn. O" 51^ 15«,75
tijd, die n®. 1832 op n®. 799 vó6r was . . . 4. 9. 4 ,00
dus tijd van n®. 1832 bij de waarneming . . 5" 0« 19«,75
13. 0. O
tijd van n®« 1832 na den midd. van den 16° Junij 17° 0°» 19^,75
deze Tij dm. was den 6" Mei te Ou na op Gr 2. 0. 30,90
sedert dien tijd nog na geloopen . . . + 10. 12,22
Gang van
n®. 1832 . • + 14<,65
tijd sedert den
Mei te O" tot
denl6" Juny te
17° 19«,75 . 4ld,79
product . • 10ol2»,22'
tijdte Greenzü.bij dewaarn, d.l6nv.n®.l832, 19" 11"» 2<,87
tgd aan boord bij de waarnem. den 16". . 20. 26. 58,06
lengte-tyd volgens n®. 1832 ...... 1« 15« 55»,19
en dus de ooster lengte volgens denzelven . 18® 55' 4^'*
Heeft men geene reden om een van de twee genoemde Tgdmelers de Toorkcur te
geveny »00 neme men een midden uit de lengten door dezelve gevonden:
lengte volgens n®. 799 18® 51' 25'
n®. 1832 18. 58. 48
36® 110' 13"
2).
geeft voor gemiddelde ooster lengte 18® 55' 6%5 volg. de Chronometers »0*799 en 1832.
Indien men in dit voorbeeld aanneemt, dat men, huiten de genoemde
Tijdmeters, nog twee anderen Lezate, die wij door de n«®. 30 en 38
zullen aanduiden, en dat, toen n®. 799 achtereenvolgend aanwees
0*^ 56"® O» en O" 59"» 10®, de Tijdmeters n®. 30 en 38 aanwezen
5u 2™ 4' en O" 10"^ 20'; alsmede, dat, volgens gedane waarnemingen
op een vroeger tijdstip, de standen of stellingen der Tijdmeters als-
toen waren n®. 30: + 2« 13"^ 10' en n®. 38 -f- 7" 8°^ 31% en dat dezelve
sedert dien tijd tot op het oogenhlik der waarneming nog waren ver-
loopen: n®. 30, + 0"0"»40%25 en n®. 38, + O" O"» 35»,05; vraagt men ,
als voren de lengte ook volgens deze Tijdmeters, alsmede de gemiddelde
lengte van allen op het oogenblik van den raiddag; zijnde het schip
ld