Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
Ocer het vinden der Lengte door Tijdmeters. 144
zyn den 's nachts te Greenwich; de vereffening van den sextant
was — 2' en liet oog 5 ellen boven het water verheven. Buiten den
genoemden Tijdmeter had men nog eenen Tijdmeter van parkïnsoiï en
FRODSHAM, n®. 1832, en ten aanzien der Tijdmeters had men:
Den Mei 1834 waren de stellingen van
n®. 799 + 6n4'n23»,0 en gang + 8>,46.
en » 1832 4- 2. 0. 30,9 » » +)4,65.
Onmiddellijk na de waarneming van den 17^®°, toen n°. 799 O" 55"^ O'
aanwees, was de aanwyzing van n®. 1832 4™ 4®; er bestond der-
halve een verschil tusschen deze Tijdmeters van 4"^ 9™ 4®. Men vraagt
de lengte van de plaats der waarneming?
5,13 »
+ 0,532.
Opgaven uit den Almanak voor den middelharen tijd.
Den 16a Junlj te 0°! Zons declinatie 23® 21' 29', 2 en Tijdvereffening
verandering in 1» voor » » -t
Zons halve middellijn 15' 45',6,
Tgd. Tijdm. n». 799. G'Hooglen.
Ou 49« 24«,5 42® 3' 20'
50. 49,0 19. 50
51. 49,5 32. 20
53. 0,0 47. 50
Gang van n®. 799 . . . . 8>,46
tyd sedert den 6" Mei te O»
tot den 16a Junij te I9a6ni , =: 41,80
203ml23',0
4) - -------
0« 51«^ 15',75
+ 12.
131' 14O'
product........=5«! 53«,63.
. . 42® 25' 50'
---G' Hoogte.....
42® 25' 50'. vrijzervereffening - 2' O
G' ^middellijn +15.45,6
12« 5lm 15«,75 tijd na den middag van den kimduiking . - 3.57,8
vereffen. T. XXIV. — 0. O
16»^ Junij
6. 14. 23,00 stelling, Tijdm., op 6Mei
9. 47 ,8
I9u 5ni 38^,75
+ 5. 53,63 sedert nog verloopen
42» 35' 37',8
voor (str.T.XX. —1'3',3^
420 35',6 (vers. T. XXI. H- 6^ 5 -
56 ,9
G« ware hoogte 42« 34' 40',9.
19« lltn 32»,38 middelbare tijd te Green-
wich den 16" Juny naden
middag; zijnde omtrent Door Tafel XVI heeft men :
190,2. G» hoogte......42® 25' 50'
wijzervereffening .... — 2. O
vereffening voor 5 ellen
eu 42i® . . . + II. 5
9 voor I middellijn — 14
O* ware hoogte ... 42® 34' 41'.
Tijdvereffening den 16" te Ou = 0» 10»,95 G^Declin. den 16" te Ou = 23®21'29',2N.
verand. in 1« = + 0<,532; verand. in 1« = + 5",13
dus in 19",2......=4-10,21 en in 19u,2.....=+1.38,5
derhalve de Tljdvereff., bijtell. 0« 21«,16. O' deel. bij de waarnem. =23® 23' 7 ,7N.
90.
©»poolsafstand. . . = 66®36'52',3.