Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
Ooer hei vinden der Lengte door Tijdmeters,
Tijdvereffening den te 0" = O® 4'»27
verand. in 1« = -f- O»,779;
dus in 19",6 . . . = +15,27
dus de Tijdvereffening . = O® 19^54>
aftrekkend van den zonne-tijd.
O' Declin. den 1" te 0" = 8° 22' 59',50
verand. in 1" = — 54',6;
dus in 19",6 . . = — 17. 50 ,16
O» declinatie •
O» pools afstand
= 8° 5' 9',34 N.
90^^_
=81® 54'50',66.
O» Hoogte . . = 35® 7' 29',6
breedte . . . . = 36. 39. O ,0 log, secans..... 0,0956649
O' pools afstand = 81. 54. 50 ,66 » cosecans .... 0,0043393
153® 4I' 20',26
\ som . 76® 50' 40',13 n cosinus .... 9,3571627
I som — O* Hoogte 41® 43' 10',53 » sinus..... 9,8231387
19,2803056
2)-
9,6401528 is de
log. sin. van 1" 43™ 33^,98; dus de uurhoek......3« 27° 7s96
derhalve de zonne- of ware - tijd aan boord......20" 32"» 52»,O4
Tijdvereffening op het oogenblik der waarnem., aftrekkend, 19,54
Den op het oogenblik der waarn. middelb. tijd ( l»«»'«! 20^ 32- 32s50
^ ° (te Greenw. 19. 35. 55,27
lengte in tijd.................56^ 37s23
en derhalve is de ooster lengte...........14® 9' 18'.
2 Foorb. Den September 1834, was de Tijdmeter, n®. 1832,
op K. Mola, op bet eiland Minorca, gelegen op 4® 24' 15" O. lengte,
te O" middelbaren-lijd na 6" 53™ 15%87, en had sedert dien tyd lot
dagelyksehen gang 11% 15 vertragend.
Den Oetober 1834, zijn, op 37° 30' N. breedte, 's morgens
omstreeks 8^" , genomen de volgende zons onderrands hoogten
met de daarbij aangeleekende tijden van den genoemden Tydmeter.
De vereffening voor den sextant was — 2', het oog 5 ellen boven het
water en de tijden van den Tijdmeter na nacht te Greenwich; men
vraagt de ,lengte van de plaats der waarneming?
Opgaven uit den Almanak voor den middelharen tijd.
Den 16^1«» te O": Zons declinatie 8® 49'12',7Z. en Tijdvereffening 14"» 17^90 ajirekke/td,
verandering in 1" voor » + 55,21 »> » -h 0,517.
Zons halve middellyn 16' 5'.
Tijd. Tijdm.
2" 12° I5s
13. 24
15. 8
3)
40m 471
O' Hoogten.
19® 51' 50'
20. 3. 30
20. 21. O
59® 75' 80'
Dagelijksche gang van den
Tijdmeter.......+ H«,l5
tusschen-lijd van 23 Septem-
ber lot 16 October 21" 7"* . 23-1,88
verloop des Tijdmeters ,
4» 26^,26.
2" 13m 35^,67 20® 5' 27'