Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ocer het vinden der Lengte door Tijdmeters. 141
Men heeft dan volgens den Almanak voor 1845 uit de gezegde kolom:
Den Fehruarij zijn er dagen verloopen.....33
» April ...........94
dus zijn de veiloopene dagen.......=61;
en daar volgens Tafel XLVI 6» 6" = 0^254, zoo is derhalve het ge-
heel verloop tusschen de twee opgegevene tijdstij^en = 61*^,254.
De volgende .voorheelden zullen het algemeene van het een en ander
hier voorgesteld meer bepaald ophelderen en doen onderscheiden.
1 Foorh. Den September 1834, zijn op 36® 39'N. breedte,
omstreeks 8" 33"* 's morgens genomen, de hier na te noemen zons on-
derrands hoogten met de daarbij overeenkomende tijden van den Tijd-
meter 1832, gemaakt door parkinson en frodsham; zijnde de tijden
van den Tijdmeter gerekend 's nachts te &reenicich.
Den 31"®° Augustus 1834 te middelbaren-tijd was de genoemde
Tijdmeter na, te Greenwich, 6"^ 31™55%1 en had tot dagelgkschen gang
+ 12®,0. De vereiFening van den sextant was — 2' en de hoogte van
het oog 5 ellen; vrage naar de lengte van de plaats der waarneming?
Opgaven uit den Almanak voor den middelbaren tyd.
Den 1'ien Sept. te O" : Zons declinatie 8° 22' 59',5 N. en Tij dvereffening O» 4s27, aftrekkend,
verandering in luvoor » »> — 54 >6 » » 4" 0,779.
Zons halve middellijn 17' 52',9.
Tijd, Tijdm. O' Hoogten. Dagelijksche gang van den
1« 2'n 13» 34® 42' 30' Tijdmeter . • . -h J2',0
3. 38 34. 59. 10 Tijd van 31 Aug. tot 1 Sept.
5. 4 35. 14. 50 19" 36"..........Id,82 (•)
lOm 55« 103® 115' 90' geeft voor verloop . . + 21»,84.
3)---
lu 3- 38s33 34® 58' 50^ q. onderrand« hoogte 34® 58'50'
vryzervereffening — 2' O' )
13° 3in 38s,33 denTijdm.na ISeptmidd. G» 5 middellijn +15.52,9 + 9. 55 ,1
+ 6.31. 55,10 de Tijdm. na op 31 August. kimduik.Taf.XVH— 3.57,8
19" 35«" 55«,27 middelbare tijd te Green^
19» 35™ 33^,^3 G« schijnbare hoogte . . 35® 8'45',1
21,84 sedert nog verloopen voor Utraalb.T.XX-1'22',7) jj 5
35®8',8 h. ( verschik. XXI + 1 _^
Z^^ph^t'^^d^ O» v^are hoogte . . 35® 7'29',6.
Tdt mid^agTn It;^ ^^oor Tafel XVI heeft men ..
. u •• 1 G« onderrands hooete . 34® 58'50'
tember, ziinde nagenoeg ^ . , .. « /v
celük 19u.6. vereffening voor den veijzer - 2. O
» I) ^ middelt, der zon — 7
G' ware hoogte . . .35® 7'29'(t).
(O Deze deelen van den dag zijn bepaald door Tafel XLVI.
(f) Het is mijne bedoeling niet, om den Zeeman voor te stellen, de hoogte der
Zon tweemalen te berekenen; ik wenschte hem bij dit voorbeeld alleen aan Tafel XVI
te hei inneren y en tevens te doen zien, dat dezelve hier, zoo wel als elders, met
genoegzame naauwkeurigheid kan worden toegepast.