Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
13'2 FerkL vaa TAFKti XXXV. Verhel, voov de over eens temm. hooijten.
Tijden
*s morg.
S" as«" J8>
38. 51
39. 25
40. 1
40. 34
41. 10
41. 46
42. 20
3l9'n205^
O' gelijke voor en
•namidd, hoogten,
. . 83° 50' . .
. . 84. O . .
. . 84. 10 . .
. . 84. 20 . .
. . 84. 30 . .
. . 84. 40 . .
. . 84. 50 . .
. . 85. O . .
83-
Tijden
's namidd.
3" I6m 14»
15. 38
15. 3
14. 23
13. 53
13. 18
12. 44
12. 10
110'n208«
Opgaven uit den Almanak^
Den 4" te 0« zonne tijd.
Zons declin. 22® 55' 22%2 N. en
verand. in 1" = — 13 ,30.
Tijdv. hijt.h'^ G lijd 3^54»,35,
verandering in 1" == -f- 0»,449.
Verand, der declinatie in 24" ,
den 40 en 5» = 5' 19%1
» 5" en 6» = 5. 42 ,9
som 11'
2)-
2%0
8" 40« 18^1
3u 14® 11»,0.
gemidd. verand. 5' 31',0.
Het gemiddelde der ochtend-tij den met 12^» vermeerderd is 201 18«,1
liet gemiddelde der namiddag - ty den is.....3. 14. 11 >0
som . 23" 541" 29sl
2)-
ten naastenbij den middelb. lijd van doorg. volgens het uurwerk 11" 57°* 14',55.
Verloope_n-tyd tusschen de gemiddelde ochtend- en namiddags-
tijden ....
dus de half verloopen-lijd
Den 5" Julij te O" O® Os Gt.
lengte-tijd 0.19.37,2
23"40>n22s8,
tij d te Greenwich na den
middag van den 4" of
4" te 23",67, zijnde alstoen
middag te Amsterdam,
G' deel. den 4"
te O" . . = 22® 55'22',2 N'
ver. in 1"=13',3;
dus in 23"40n'22^,8
of 23",67 ... 5.14,8
G^declinatie 22®50' 7',4,
voor het oogenblik van den
-waren middag op de plaats
der waarneming.
6" 33=1 52»,9
3. 16. 56,45.
Den 4" is te O" de
tijdvereffening -f- 3m54>,35
verander, in 1«
0^,4495 dus in 23",67+ 10 ,63
lijdvereffening . 4™
12" 0. O
M. lijd op den
waren midd. = 12" 4"°
Getal uit Tafel XXXV A voor 34® en 52® 22',6 (= de breedte) =: 1561
» » » /» li « 6. 34 en 22. 50 (= de N. declin.) = 331
log. . 1230 = 3,08991
log, prop. Tan 5' 31', zijnde het gemidd. verschil der declin, in24", uit Taf. XL. 6,51360
verschil 3,42369 i»
prop. 1. van 4'>07 CO ï derhalve is de vereff. der overeenstemmende hoogten + 4^,07
tijd volgens het horologie , toen de zon in den meridiaan was , 11" 57" 14«,55
lijd yan den middag volgens het horologie......11"57° 18',62
middelb. tijd op den waren middag.......12. 4. 4,98
derhalve de Tijdnieter na op den middelbaren-lijd .... 6"°46',36.
Zonder de proportionaal logarithmen werkende, heeft men :
Het verschil der getallen uit de Tafelen XXXV A en XXXV B of van 1561 en 331 is = 1230
vermenigvuldigd met 5' 31' of 331' ........=331
geeft, na de deeling door 100000, als vereffening...... 4,07130.
(») Log. 10800 = 4,0334238
de prop. log, = 3,4236900
0,6097338 is de log. van 4,07; ïie de Verklaring van Tafel XL.