Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
I N H OUD.
ix
TAFEL XXXIX. De natuurlijke sinvs versus.....BI.
De uatuurlijke sinus door <ie Mnus versus te vinden —
TAFEL XL. De proportionaal-logarithmen —
De lengte door do afstanden der hemelligchamen ie vinden —
De formule van db borda, kripft, de hartoc en
dünthoriïe, voor de» vraren afstand • . . —
Voorbeelden van afstand tusschen zon en maan . —
)) »> I) » maan en eene ster —
» » »> » maan en eene planeet —
De lengte xonder gemeleue hoogte te vinden . —
Formule voor het vloden van den uurhoek van de
maan of eene ster.......—
Formulen voor het vinden van de ware hoogte . —
Voorbeeld van eene lengte ïonder hoogtemeting , —
De lengte te vinden door eenen waarnemer . —
De lengte te vinden door de eclipsen van de satellieten
van Jupiter........
TAF£L XLl. Verbeteringen vaor den tijd van maans doorgang • —
Regel voor het vinden van den tyd van hoog en
laag water . . —
TAFEL XLII. Nieuwe of volle maans haven-tijd • . • • —
Formule om den tijd van hoog water by N. of V.
maan te vinden.......—
TAFEL XLIII. De breedten en lengten van de voornaamste plaatsen
des aardbols ....... . —
Korte aanwijzing der bladzyden van Tafel XLIII —
TAFEL XLIV. Bevattende eenige ster- en aardrijkskundige opgaven —
Opgaven der planeten
Vervolgens derzelver elementen, als:
A. De afstanden en uitmiddelpuntigheid . • ^
B. De uitgebreidheden, demassas, de digtheden , enz. —
C. De grootte der middellijnen, de omweutelings-
tijden, enz»........
D. De omloopstijden en doorgeloopene ruimten •
£ en F. De lengten en de helling der loopbanen
6. Boog en tijd van teruggang, enz-
H. Eenige opgaven van de satellieten van Jupiter
Zons en maans omloopen, enz.» enz. • • •
Iets over den tijd en deszelfs herleidingen ♦ .
251 en 154.
155.
296 en 156.
162.
165.
16/,.
167.
169.
171.
172.
172.
172.
176.
177.
314 en 179.
181.
315 en 183.
18 i.
321 en 185.
365.
367 en 186.
193.
367 en 187.
367 en 187.
367 en 187.
368 en 188.
368 en 188.
369 en 188.
369 en 188.
370 en 188.
189.
TAFEL XLV. Om sterren tusschen tyd in middelbaren tijd te herleiden
» middelbaren tiisschentijd in sterren-tyd » »
» zonne-tyd iïi middelbaren-tyd » »
» middelbare-tijd in zonne-tyd » i>
» zonne-tijd in sterren-tijd » u
» sterren-tyd in zonne-tijd » »>
» middelbaren-tyd in sterren<tijd » »
» sterren-tijd in middelbaren tijd « »>
-371
en 193.
193.
194.
194.
195.
195.
196.
197.
* ¥