Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ben tijd aan boord te vindeHi
127
3 Foorh, Den 27»'°" December 1835, op 10^ 12' Z. breedte, was de
gemiddelde - lijd van eenen Chronometer 49™ 12®, zijnde dezelve
alstoen na op den middelbaren-tijd van Greenwich 16^; de ge-
middelde hoogte van den onderrand der planeet Fenus was op dien
oogenblik 11° 26' 8", west van den meridiaan. Men vraagt den mid-
delbaren-lijd aan boord, zijnde de hoogte van het oog, gedurende
deze w^Tnrneming 7 ellen en de index - correctie van het instrument
— 2' 45"?
Tijd te Greenwich, volgens den
Tijdmeter, den 27« te . . . 6" 49® 12^
de Tijdmeter na...... 2. 16
lijd te Greenwich.....6«5tai28s;
overeenkomende met deu 27" te
6a,86 of Od,2857.
?• Geschotene Koogtc . , 11» 26' 8'
correctie lostrum. — 2'
kimduik.Taf.XVII.—4.41,4 — 7. 21,1
I middellijn . . + 0. 5 ,3
schijnbare hoogte ... 11® 18' 46%9
horlz. verschilzigt •
geeft verschilz. in h, + 5 » 4 i _ / 33 n
straalb.v.lP18',8—4',44 ,1 I '
Venus ware middelp. hoogte 11® 14' 8%2.
G« R. opklimm. te O" . = 18° 22® 9s23
verand. in 1« = 11«,095 en
in 6^,86 ......=4- 1.16,11
G» R. opkl. bij de waarnem. = 18" 23°»25s34,
Aantceltening uit den Almanak voor 1835.
Den 27« te 0« Venus of | middell. 5',28
en horiz. parallaxis ...... 5,4^»
veran^in 5dagen, in de ^ middell.^ + 0,05
en in de horiz, parallaxis . . . H- 0,05.
Den 27° te O" 2»R. opklimm. I9n51® 19«,30
verand. in .....4- 5. 19 ,32
en deel. Z., den 27« te 0", 22="29'44', 6,
en verand. derzelve in 24° — 13. 9 , 1.
Den 27« te On O' R- opkl, 18« 22i° 9» ,23
verand. in l«.....+ 11,095
en Tgdvereffening den 27o -H lni8',98,
en verand, derzelve in 1« . H- 1,235.
Den 27° te 0« is de Ty dvereff. = 1® 8',98
verand. in 1d=1s235 en in = 8 ,47
derhalve de Tij dv., bijtellend, = 1» I7s45«
$«Z. Declin. te 0« van den 27" 22^29'44',6
Terand.in ld=l3'9',l en0^,2857-- 3-45 ,4
Z. declinatie van $
90. 0. O
dus de pools afstand van J = 67® 34' 0',8.
2« R. opk. te O" van den 27« = 19" 51™ 19«,30
verand. in li = 5« 19«,32
en in 0^,2857 .....-f- 1. 31,23
R. opklimm. van Venus == 19" 52«» 50«,53
» » der O = 18. 23. 25 ,34
dus §«R.opk,min 0'R.opk.= 1" 29"° 25>,19-
gestelden lijd aan boord (10" 42^) blijkt, dat de ster bereids in den meridiaan is
geweest, en zich dus westwaarts van denzelven bevindt; van daar, dat het verschil
der regie opklimmingen cn den uurhoek, in deae, te zamen geteld moeten worden.