Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
126
Den tijd aan boord te vinden.
hoogte van dc ster Aldeharan 12° 47' 42''",5 gevonden, dc Barometer
i)leef gedurende de waarneming 754,2 streep en de Thermometer
82'',6 (F); het oog des waarnemers 3 ellen Loven water zijnde; vraagt
men door die hoogte den waren en middelharen-tijd tc vinden?
Aanteeliening uit den Almanak voor 1834-
Den 21" te M, tijd O» K. opklimming . = 22" 17" 38«,31,
verandering in 1« , . . 9,548.
Den 21™ te 0° M. tijd TijdverefFening = I3ra56s49 iy^etoïi,
verandering in 1" =— 0,318.
Den 20" te 0" R. opk. =4u26m23s,72 N.dec. = 16® 10' 6%04,
verandering in 10 dag. = — 0,18 . . =— 0,20.
12® 47' 42',5 Den 21'^ G» R. opklimming = 22" 17»° 38«,31
Den 21n te 10a 42® 0^,0
lengte-tijd 6. 2.4«
4"39"'l2s, tijd
na den middag van den
21» of den 21"» te 4",65,
Geschotene hoogte
Kimduiking, Tafel XVII . — 3, 4
-)f« schijnbare hoogte
Slraalbuig., T. XX =4' 12'
Barom., Taf.LI . — 1 ,9
Therm., « LU . —15,6
12® 44' 38',5
5fC8 ware hoogte
3' 54',5 . —3. 54
. ... 12® 40' 44'o.
4u 26«'23S,72
— 0,02
verand. in =9^538; dus
in 4>i,65......
G' R.opkl. op het oogenblik
der waarneming . .
Den 21"Tijdvereffening . =
verand. in I" = 0^,318 en
in 4''>(>5.......
Tijdvereffening , bijtellend^ =:
44 »35
= 22" 18m22',66.
I3ni 56>,49
- 1,48
Den 20" R.opklimming =
veraud. in 10<i = 0^18 en
in ld,19 (O.....=_
R. opklimming . . = 4"26™23<,70
G' " » . . = 22. 18. 22 ,66
-^»R.opkl.-G«R.opkl. = 6» 8- 1»,04. dus pools afstand . . = 106® 10' 6',02.
Den 20" Declinatie .
verand. in 10^ = 0',20 en
in ld 19......
N. declinatie . .
13-" 55',01.
= 16®10'6',04
= — O ,02
= 16^10'6',02
90
Ware hoogte der — 12® 4O' 44'
breedte . . = 22- 5. O
Pools afstand of D = 106. 10. 6
log.
»
sec.
cosec.
0,0330899
0,0175263
som . . •
k som •
2 som — de hoogte
140° 55' 50"
70® 27' 55'
57. 47. 11
cosin. 9,5242379
sim 9,9274045
19,5022585
sin, van 2"^ 17»» 16>,65; dus de uurhoek van de ster gelijk
R. opklimming viin de G' R- opklimming
xonne- of ware-tijd op het oogenblik der waarneming .
tijdvereffening voor het genoemde tydstip . • .
en derhalve de middelbare tijd bij de waarneming
9,7511292 is de log.
4" 34^338,30
6. 8. 1,04 (t)
. 10" 42m 345,34
. 13. 55 ,01
= 10"56«'29^,35.
(*) Eens vooral willen wij doen opmerken, dat men de evenredige deelen, voor
uren en minuten, enx., gemakkelijk bepaalt, als men dezelve uitdrukt in uren en
decimalen-deelen van dezelve; eene multiplicatie van dien tüd met de verandering
voor 1", uit den Almanak, geeft dan voor product het begeerde evenredige deel. Heeft
men het verschil voor 1 of 10 dagen bekend, zoo herleidt men den tijd, waarvoor
het evenredige dtel gevraagd wordt, tot dagen en tiende deelen van dezelve. In het
boven aangevoerde voorb., vinSt men bij het berekenen der evenredige deelen voor
declinatie, voor 1 dag en 4" 39^" 12® na den 20" gesteld: 1^1,19 na den 20"; door
Tafel XLVI worden die herleidingen door eene enkele optelling volvoerd,
(f) Uit eene vergelijking van dezen tijd, nagenoeg den tijd van doorgang, met dea