Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
Den tijd aan boord te vinden.
Den 18" O» declin. te 0" = 11° 46' SO'^
verand. in 1" = 53%01;
dus in 20",5 .
O' declinatie •
G» pools afstand
— 18. 6 ,7
en TijdverefTening • ,
verand, in 1" = 0^,225
en in 20o,5 • . • .
= 14« 15',8
4,6
. = 11° 28' 23',7Z- tijdvereffening, hijtelLy = 14™ lli,2.
90._
. == lOP 28' 23%7.
Oplossing volgens de eerste formule.
Hoogte
. = 12° 4O' 13'
pools afstand = 101. 28. 24 compl, 1. sin. 0,0087662
breedte , . = 52. 22. 39 » 1. cosin. 0,2143455 (•)
som 166^ 31' 16''
I som 83° 15' 38' log. cos. 9,0694995
^ som — hoogte 70. 25. 25 » sin. 9,9745883
som 19,2671995
I som 9,6335998 is de 1. sin. van 1" 4lm 54",2 = Juurh.
-(2
en dus de uurhoek........
........=3"23'n48»,4
^2^_
en mitsdien de zonne- of ware-tijd • . , = 8° 36m 11»,6
tijd volgens den Tijdmeter......= 8, 50. 23,4
derhalve is dezelve vóórop den zonne-tyd 0« I4® Hs8.
Zonne. of ware-tijd.........=8" 36" 11',6
TijdverelFening op het oogenblik der gemiddelde waarneming = + 14«
ware middelbare-tgd.........= 8°50®22«,8
middelbare-tijd volgens den Tijdmeter . . z= 8. 50. 23,4
de Tijdmeter is dus vóór op den middelb, tijd O" O™ 0»,6.
Oplossing volgens de tweede formule. -
= 77° 19' 47'
compl. log. sin.
Compl. hoogte .
» breedte
afstand der pool
— 37. 37. 21
= 101. 28, 24
som 216° 25' 32'
l som = 108° 12' 46'
^ S, — compl. br. = 70. 35. 25
^ S. — D, . . , = 6. 44. 23
log. sinus
0,2143455
0,0087662
9,9745883
9,0694995
som 19,2671995
\ som 9,6335998 is de log. sin. van
1" 4 lm 541,2 = ^ uurhoek als boven.
Oplossing volgens de derde fonnule, of volgens douw es methode.
. = 52° 22' 39' log. secans .... 0,21435
. = H. 28. 24 " » .... 0,00877
N. breedte .
Z. Declinatie
middags-zou van het topp. = 63° 5J' 3' Nat. cosin. . 44071
ware hoogte......= 12. 40. 13 » sinus . 21934
log. uit Taf. I voor 22137 = 4,34512
4,56824 is ,
volgens Tafel IX, de log. rijzing-lijd van 3" 23"> stemmende nagenoeg met
den reeds gevonden uurhoek overeen.
{*) Men herinnere zich hier, dat mca voor het compl. log. siuus ook log. coscc.
ru voor het conjpl. log. cosin,, log, scc. Kan nemen, zic bladz, 18.