Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
123 Den tijd aan boord te vinden.
lïct is deze luclliode , die wij vooi' ons de voorkeur zouden geven. Daar
wij ook den tijd J»ij de gonionieirisclie lijnen, in Tafel III, hebben
opgegeven, zoo veronderstellen wij, hierdoor ook deze berekening
nog gemakkelijker te hebben gemaakt.
Verder heeft men ook nog de volgende formulen, als:
2". . Sin. U. 1/ ~ ^^
' ^ ' cosin. br, sin. D '
zijnde hier S. = ^ {compL H. -j- compl. br. + compL D), en
cos. (hr. -H d.) — sin. H.
. . . Stn. versus U. =-^-=—-—;-;
cos. d. cos. br*
deze laatste formule is de algemeene, in gebruik zijnde^ methode van
nouwKs, zijnde dc log. sin. versus, de log. rij zing-tijd van Tafel IX,
(zie bladz. 41); 7.ijn, in de term (/»/'.+ d.), hreedte en declin. ongelijk-
namig, zoo neemt men-f-, zijn dezelve gelijknafnig daarentegen —
1 Foorb. Oj) den 19'^®° Februarij 1835, zijn te Amsterdam door mij,
o|) het Tijdmeters - Observatorium, gelegen op 52® 22' 39" N. breedte
en 4® 54' 17",G O. lengte, de hier na te noemen waarnemingen gedaan;
de sextant had eene correcüe van — 45" en het oog 4,2 cl boven het
water verheven (-j*); de Barometer en Thermometer nagenoeg gelijk aan
die, welke verondersteld wordt plaats ie hcb]>en, bij eene middelbare
straalbuiging; men vraagt, hoe veelde, bij deze waarneming, gebezigde
Tijdmeter vóór of na is op den waren- en middelbaren- tijd?
Tijden van den Tijdm. G' Ond. ges. hoogten. Aanleekcning uit den Almanak »oor 1835«
8" 48"» 18' 'sm. . . . 12® 17' 38' G» Ualve middellijn . • = 16'11',5.
48-53..... 21. 33 Dg^ ,g„ tj. Qü middelb. tijd
f'f^..... f/f^ G' zuider declinatie = 11^46'30',4,
jU. Ij • • . « • lo 1 . . .
50 47 .... 35 13 verandering m It» . , = — 53,01.
51. 13 . . , . ! Ss! 38 Den 18n te C« tijdvereff. = l^m I4»j806y/.
51. 47 ..... 42. 33 verandering iu 1» . . . = — 0,225.
52. 23......46. 43_
399"» 247» 256'264'
8)--8)--De eemiddelde middel-
8« 50"» 23»,4 .... 12® 32' 33' , . .., ,
^ m . bare-tiid der waarnemin-
VcrefreniDg — 45 . , ^ « - ^^ .
100 48' gen is den 19» te . . . 8«» 50°'23s4's m.
kimd. T. XVII. — 3' 38',O overeenk. met den 18" Ie 20. 50,
Q> J middell. -h 16. 11 ,5 lengte-tijd van de plaaU
vereff. T. XXIV. —_der waarneming . , . . 19. 37 >2 Oost
12' 28%5 . 4- 12. 23 ,5 20« 30^46^,2 of
G' schijnb. boogte ... 12® 44' 16',5 ^^^^ qOsS na deu middag van den 18" te
-4-4.0
G" ware hoogte 12® 40' 12',5.
(*) J)e bewljïen van deze drie formulen zijn Ie vinden in de Verhandeling der
Lengte^ door den Hoogleeraar van swindek , het IV deel, g 399, enz.
(t) Deze waarneming is, zoo als alle landwaarnemingen behoorden te zijn, eigenlijk
op eene kunstkim, of eenen artificieelen horizon waargenomen, en alleen tot eenen
zigtbaren horizon herleid, om hel vraagstuk als voorbeeld voor eene gewone aee-
waarneming te kunnen doen strekken.