Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
vm I N H O U U.
Overziet Qvcr het vinden der breedte op zee • BI. 106.
De breedte te vinden:
10, Door de meridiaans hoogte van eenighemelligchaam — 106.
Door den lioogslen en laagsten stand eener ster — UO-
Door eene zons hoogte naby den middag . — i03 en 110,
40. Door eene »ons hoogte met den tijd van die hoogte — HO.
50. Door buiten middags hoogten • . . * — 4O «^i
Door de poolsters hooglen . • . . — 95 en 113,
TAFEL XXXn. Verbetering voor de afwijking -van het vlak , waarin
men de aanraking der hemelligchamen in den octant.
ofsectant waarneemt......
-217 en 113,
'^K^'S.hWWll, Feiletcringen als de oppervlakten van den groeten
spiegel onderling eenen hoek maken fan 1' , en 114*
TAFEL XXXIV, Afstanden op welke een voorwerp gezien kan worden, — 218 en 115.
Over het bepalen van den gang eens Tijdmeters, on
de toepassing dezer tijd-werktuigen in het vinden
der lengte op zee — 117«
Korte aanwijzing pan hei gebruik des ZeemansAlmanak » — lil.
Den tijd aan boord te vinden • • é • — 122.
Drie formulen voor het vinden van den uurhoek — 122 en 123,
Om door eenen sters uurhoek den zonne-tijd te vinden — 125.
Den tijd te vinden door de hoogte van eene planeet — 127.
Over het vinden van den tijd door eene maans hoogte — 128.
TAFELEN XXXV A en XXXV B. Verbetering voor de overeenstemmende
[corresponderende) hoogten • • •
BI. 219, 220 en 130.
Over de verbetering, die men aan den tijd moet
toebrengen, als de hoogten ongelyk zijn • • BI. 133.
Over den invloed der straalbuiging by de correspon-
derende hooglen.......— 134*
Om den gemiddelden dagel^kschen gang van eenen
Tijdmeter te bepalen •••••• — 135.
Over de behandeling en plaatsing der Tijdmeters . — 137.
De lengte door Tijdmeters te vinden • • • — 144*
Voorbeelden ter opheldering l^jl—146.
TAFEL XXXVl. Verbeteringen voor hei veranderen in den gang van
eenen Tijdmeter.......— 221 en 147.
Nadere ontwikkeling daaromtrent .... — I48.
TAFEL XXXVII, Logarithmen om den waren afstand van de maan tot
de zon of eene ster te vinden^ volgens de manier van
DÜHTHORNK, BORDA en anderen .... — 222 en 151.
TAFEL XXVillK, Hulp-Tafel voor de voorgaande Tafel ... — 237 en 153.
TAFEL XXXVIH. Croo«c van den hoek p of hulp-boog om den waren
afstand van de maan tot de zon of sier te berekenen,
volgens de handelwijze van KRAFïT ... — 238 ea 153.
TAFELEN XXXVIIIAenB, //ulp-Tafeltjes voor de voorgaande Tafel — 250 en 153.