Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
116 Ferkl. van TAF. XXXIV. Jfst. op welken een voorw. gez. kan worden.
De twee eerste kolommen van elk deel der Tafel bevatten de ver-
seliillende hoogten der voorwerpen; de twee volgende geven de afstan-
den, op welke een voorwerp gezien kan worden, in minuten en
seconden der graadverdeeling en in Duitsche mijlen.
De straalbuiging heeft ten gevolge, dat ook de eenigzins ver afgele-
gene aardsche voorwerpen schgnbaar worden opgeheven; wg kunnen
dus die voorwerpen hierdoor vroeger zien, dan wg dezelve, volgens
hunne hoogte, inderdaad zoude zien, hetgeen dan ook ten gevolge
heeft, dat de afstand vergroot wordt, op welken dezelve voor het eerst
gezien kunnen worden : volgens lambert is die vergrooting gemiddeld
gelijk aan .jj '»'an den geheelen afstand; nemen wij dus in het hoven
behandelde voorbeeld, ook de vermeei'dering voor de straalbuiging in
aanmerking, zoo verkrijgen wij:
4 sq
-I- = 4,89 -f- 0,37 = 5,26 mijl.

Deze vermeerdering met hebben wij voor de opgegevene hoogten
in de 5"^' en 10'^° kolom geplaatst, en door hulp dezer kolommen wordt
het gegevene voorbeeld :
38 ellen geeft.........3,20
16 » » .........2,06
dus is de afstand, met ^ vermeerderd, als boven gevonden 5,26 mijl.
De toestand des dampkrings kan in deze vermeerdering eene zeer
aanmerkelijke verandering te weeg brengen.
Deze Tafel is overgenomen uit de Bijdragen tot den Almanak voor
1824, verzameld en vervaardigd door den Hoogleeraar j. f. l. schröder,
biz. 80. De en 4^° kolom, enz., dezer 1'afel bevat eigenlijk niets
aiiflers dan de kimduiking voor naast dezelve uitgedrukte hoogten,
echter onverminderd den invloed der straalbuiging, die bij de kim-
duiking eene vermindering, — hier echter, integendeel voor de af-
standen , eene vermeerdering veroorzaakt.
Volgens de formule voor de kimduiking, blz. 65, gegeven, kunnen
de getallen dezer Tafel, x noemende, aldus gevonden worden :
_ . , h. 1
1 Foorh. Men begeert den afstand te weten, op welken men een
voorwerp , 100 ellen boven de oppei'vlakte der -zee gelegen, voor het
eerst kan zien? Naar aanleiding der formule heeft men:
2,0629928 . . . (A)
Comph log. (t/ 4 r.) = 6,7485677
» » sin. V' =z 5,3144251
log. h. — ^ log. 100 of log. {{/ h.) = 1,0000000
3,0629928 zijnde de log. van
1156",1 = 19'16",1 = 4,82 mijl; deze afstand, of 4,82 mijl, nog met
yI voor de sti-aalbuiging vermeerderd, geeft voor den gevraagden af-
stand 5,19 mijl. De log. A is standvastig, en kan dienen voor het
vinden van alle afstanden; als de hoogten' (/t.) in meters of Ni ellen
/.ijn opgegeven,