Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ferkl. van TAFEL XXXIIf. Ouer het verh. van gemeten» hoeketi. 113
sextant voor eenen boek van 122» 7' te weinig 30'', en in den tweeden
stand voor 122° 8' juist 30" te veel.
Heeft men aldus de verbetering voor eenen bepaalden lioek bekend,
zoo kan men door deze Tafel gemakkelijk, die verbetering voor al de
overige hoeken berekenen. Te dien einde zoeke men in de kolom der
regtgche waarnemingen, zijnde die voor eenen sextant of octant, de
vereffening der Tafel voor den gemeten hoek (in het gestelde geval,
die voor 122°), deze staat tot de verbetering, uit de Tafel, voor den
gevraagden hoek, als de gevondene vereffening (30") tot die, welke
men vraagt. Wij hebben gevonden , dat de verbetering bij den eersten
stand des Spiegels -f- 30" is; men-vraagt de verbetering, door de
Tafel te vinden, als de hoek 80" is?
Uit de Tafel heeft men voor 122° . . . 4' 27" = 267"
en voor 80»....., . . . 1. 4 = 64,
de, door meting gevondene, verbetering is . . 0. 30;
dus : 267" : 64" = 30" : a; (= 7", 2).
De verbetering is derhalve, voor eenen hoek van 80®, als de groote
Spiegel in den eersten stand is, -[- 7",2.
Deze en de voorgaande Tafel zijn overgenomen, uit het werk vaa
DE BOUDA : Deseription et usage du eerde de réflexion. Met den Borda-
cirkel kunnen de metingen gedaan worden, dat de lichtstralen van het
terug gekaatste voorwerp van de regter- of linkerzijde op den grooten
Spiegel vallen, lligt men die metingen zoodanig in , dat dezelve om
den anderen, nu regts , dan links, op dien Spiegel komen, zoo kan
men dit zich onderling kruisende waarnemingen noemen. Naar deze
wijzigingen in het waarnemen is onze Tafel mede ingerigt. Met den
octant en sextant heeft men echter alleen de rcgtsche waarnemingen ,
die in aanmerking komen.
Zie verder, over alles wat den aard en het gebruik van deze werk-
tuigen betreft, de Ferhandeling over de inrigting en het gebruik der
Octanten en Sextanten, door de Commissie,* te Amsterdam bij van
KEULEN, zijnde aldaar in 1826 een tweede druk van dat werk verschenen.
TAFEIi XXXIV. Afstanden op welke een Voorwerp
kan gezien worden.
Deze Tafel geeft te kennen , op welken afstand men een boven het
oppervlak der zee verlieveu voorwerp, voor liet eerst kan zien. Stel,
bijvoorb., dat men zich 16 meters of 50,96 11. voet boven de opper-
vlakte der zee bevindt, en dat de vraag gedaan wordt: op welken
afstand men het eerst een licht of vuur, dat 38 ellen boven het vlak
der zee verheven is, in het gezigt kan krijgen? Oin deze vraag door
de Tafel op te lossen, telle men de afstanden te zamen, die men in
mijlen, naast de twee opgegevene hoogten vindt; bij voorbeeld:
38 ellen hoogten geeft in de 4^° kolom 2,97 mijl voor afstand
16 » » » ^ » 4'^° )) 1,92 » » »
derhalve is de gevraagde afstand . 4,89 mijl.