Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Over het vinden van de Breedte op Zee, 111
lijknamig met de breedte is , vraagt men , de breedte van de plaats
dier waarneming ?
90o — 23« 27' = 66° 33' = de Zont pooU afstand.
Verder heeft men voor x :
Log. cos. uurhoek . , 54« 33» = 19,9875800
» cot, afst, pool . . 66° 33'= 9,6372646
10,3503154/ö5r./an^.uan65°56'46''=ar,
voor y heeft men :
Log. cos, X of log, cos. 65° 56'46 = 9,6102296
« sin,hoogteoflog,sin.^2,^^. O = 9,9491700
compLLcosin,afst,pool%^,ZZ. O = 0,4001730
9,9595726 log. cos. ygyi 24.20.25 =y
het verschil tusschen x en y = 4l"36'21"
7ijnde het compl. der breedte, en dus de breedte = 48°23'39"jN'.
5°, De hreedtey door huiten middagshoogten met den verloopen tijd,
te hepalen. In de eerste plaats komt iiier de metliode van douwes in
aanmerking; deze rekenwijze is bij de verklaring van Tafel IX uit
een gezet en derzelver toepassing met een voorbeeld opgehelderd, zie
pag. 40—47.
In de berekening van douwes manier maakt men van de gegiste
breedte gebruik; dit kan aanleiding geven tot meer of min belangrijke
afwijkingen. De regtstreeksche oplossing, d. i. zonder de gegiste breed-
te, door bolvormige driehoeken, is voorzeker volkomen naauwkeurig,
doch voor het gewoon gebruik eenigzins omslagtig, van daar, dat vele
wiskundigen zich onledig hebben gehouden , om de oplossing van dit
vraagstuk, zonder behulp der gegiste breedte, meer te veieenvoudigen.
De regtstreeksche methode van onzen hooggeachten bakgma, dient hier
vooral genoemd te worden (*). Na uit de gescliotene hoogten de ware
te hebben opgemaakt, volgc men, om door die hoogten en den verloopen
tijd, tusschen dezelve, de breedte te vinden, den volgenden regel:
1°. Bepaal op de gewone wijze deti half verloopen - tijd tusschen de
twee hoogten, en verder de haloe som S.) en het halve verschil
(i der hoogten; deze hoogten worden ^ des henoodigd, tot eene en
dezelfde plaats lurleid,
2°. Tel te zamen: de log. cosec. van den \ verloopen-tijd en de log.
S(C. der declinatie; neem hier van den hoog in de log, cosec,, noem
denzelmn A- en hepaal de log, sec. van A.
3° Neem de log. sin. ^ V., tel dezelve hij de laatst gevondene som,
zoek de som, die men dan verkrijgt, in de log. sin, op, noem den hoog
C; hepaal de log, cosin, C.
4°. Tel te zamen: de log, sin. ^ S. en log. sec. A, de som wordt in
de log, sin, opgezocht en voor dezen hoog weder de log. cosin. genomen.
(*) Zie O. s. BAHGMA, Kort Begrip der Stuurmanshunst y p. 90, Qf» druk > en het
bewijs daarvan in de Gronden der Zoovaartkundey door tobssiilmair dk uecb; pag. '^Ifi,