Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ooer hot vinden van dê Breedte op Zee, 109
Opgave uit den Almanak voor 11)34. De lengte in tijd is Oo 14® 19«,9.
Junij gaatdeïdoor Den 2l»tenJumj gaat de Maan leGreenwich
, ... , 00 n door den meridiaan te . 12" 38™,9
den meridiaan te . . 12»» 38®,9, , ^ • n/ «
«« , .. ^^ ' het verschil in 24» = 56^,7 en
verandering vau 21 op22 Junij + 56 ,7.
Den21° te 12" middellijn 15' 43%2, lengte-tijd, .... 0,6
verandering in 12» . . — 5 ,4. derhalve de middelb. tijd bij
([' horizontale parallaxis . 57'de waarneming • . = 120 3901,5
verandering in 12" • . — 19 ,8, lengte in tijd . . 14 >3
Den 21° te 12" d» declinatie 24® 15' 48',6 Z. lijd voor den eersten meridiaan 12"53n>,8, of
verandering derzelve in 60n. .. -h 51 ,3. ^^ middelb. tijd te Greenwich was 12»,9
na den middag van den Junij.
(T' Verschilziet Ie 13" r: 57' 4l',3
verand. in 12" = -- 19%8 d' 21° te 12" = 15' 48',6 Z.
cn dus in 53",8 • . . — 1 ,5 verand, in 60« = 51',3 en
vermindering Tafel XXin — 7 ,0 in 531",8 . . . ^_46 ,0
Maans horizontaal verschilzigt 57' 32',8. d* declinatie bij de waarn. 24° 16'34',6 Z,
De herekcninfr der ware middelpuntshoogte, zonder het bepaald
zoeken der schijnbare middelpuntshoogte, naar de tweede methode,
pag. 89^ inrigtende, heeft men:
Maans geschotene onderrands hoogte .... 13° 12' 25'
Kimduiking uit Tafel XVII............3 4
Maans schijnbare onderrands hoogte . • • . 13° 9' 20%8
Tafel XXV voor H. en 57' P. geeft . + 51' 25'
Verbetering voor 9' ,3 meerdere hoogte + O ,9
» » 32',8 verschilzigt 4- 32 ,0
M Tafel LI, Barometer, • — 1 ,6
» » LII, Thermometer, + 3,7
52' 0',0 . . 52' O',O
Maans ware onderrands hoogte.....14® 1' 20',8
d» I middellijn te 12".....15'43',2
Verandering iu 12" = 5',4; dus is 53'",8; . — O ,4
d« ware halve middellijn .... 15' 42',8 15' 42',8
d» ware middelpuntshoogte . . . • • . 14° I7' 3',6
90. 0. O .0
het toppunt benoorden de maan.....75° 42' 56',4
Maans zuider declinatie....... 24* 16. 34 ,6
en dus is de N. breedte van de plaats der waarneming 51® 26' 21',8.
Als men niet volkomen zeker is van den tijd aan boord en het daar-
door te bepalen overeenstemmend oogenblik op Greenwich, kan men
het geheel dezer berekening aanmerkelijk bekorten door zicli in dezelve
alleen tot minuten te bepalen.
Op die plaatsen, waar de Zon of eenige der vaste slerren, soms
voor meerde^ of minder langen tijd niet ondergaan, kan men de
breedte, ook door eene heneden mcridiaanshoogte, bepalen; zijnde deze