Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD. vu
TAF£L XVIII. Duiking van de zee op verschillende afstanden van
den waarnemer BI. 188 CU 66.
TAFEL XIX. Zons schijnbare halve middellijn . . . . —188 en 66.
TAFEL XX. Middelbare straalhuiging....... 189 en G7.
TAFEL XX A. Logarithmen der verbeteringen voor de middelbare
straalbuiging......... 190 en 68.
Tafel LI en Tajel Lil voor de verbetering van de
middelbare straalhuiging naar Barometer en Ther-
mometer • BI* 379. 380 en 205.
TAFEL XXI. Zons verschilzigt in hoogte.....— 191 en 71.
Formule voor het verschilxigt in hoogte . • — 71,
Algemeene regel om de zons of sters schijnbare en
ware hoogten te vinden.....— 72.
Deze regel door voorbeelden toegepast • , — 73—75.
Eene planeets-hoogte te verbeteren ... — 76.
TAFEL XXII. Vermeerdering van de maans halve middellijn - 191 en 76.
TAFEL XXIII. Vermindering van de maans horizontale equatoriale
parallaxis . . ....... _ 191 en 78.
Formule voor eeue vereffening van het verschilxigt
der maan........— 79.
TAFEL XXIV. Verkorting der middellijnen van de zon of maan door
de straalbuiging......• — 191 en 80.
TAFEL XXV. Maans parallaxis in hoogte min de refractie • — 1 92 en 81.
Over het vinden van den tgd onder den eersten meridiaan— 84-
Over het verbeteren van eene maans hoogte , — 87.
TAFEL XXVI. VerbeteHngenvoor de vereffeningender tweedeverschillon— 202 en 89.
Over den aard der vereffening der tweede verschillen — 90.
Algemeene regel om voor eenen bepaalden tijd de veref-
fening der tweede verschillen te vinden . . — 91.
Algemeene opmerking 9 over de tweede verschillen . — 93.
TAFEL XXVII en XXVII A. Dienende om do breedte door eene pool-
sters'hoogte te vinden .... BI. 204, 205 en 95.
TAFEL XXVIII. Regie opklimming en declinatie der voornaamste vaste
sterren voor den l'ten Januarij 1842 ... — 206 en 98.
TAFEL XXIX. Ware tijd van doorgang door den meridiaan van de
voornaamste vaste sterren ..... — 207 en 99.
TAFEL XXX. Uurhoek en hoogte eenerster^ als zij zich inhei oosten
of westen bevindt . . . . , . . — 213 cn 101.
TAFELEN XXXI en XXXI A. Rijzing of daling der zon in de eerste
minuut vóór of na den middag . . « BI. 214j 216^en 103.