Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ferkl. van VMlVVLIa XXXI. Eine yesch.hooyU tol midd.hooijte leherl. 103
fiidien wij <le gevondene verlietering x noemen, zoo kunnen wij
deze verbetering voor eenigen tusschen-tijd, die wij door U zullen
voorstellen, onmiddellijk door de volgende formule berekenen:
Log. sin. x — log. 1 2 log. sin. ^ -{• log cos. breedte -f-
log. COS. declin. — log. cos. Zons ware hoogte.
Stellen wij tot opheldering, dat het eerste voorbeeld door deze
formule berekend moet worden, zoo heeft men :
Log. 2 r= 0,3010300
log. sin. J U of log. sin. 1°> 5' = 7,7367252
» » ^ ü = 7,7367252
log. COS. breedte 44° O' = 9,8569341
» » declin. 14. O zz= 9,9869041
cornpl. log. cos. hoogte 59.56 = 0,3001559
5,9184745 is log. sin. van O» O' 17",
komende met de vereffening, door de Tafelen gevonden, overeen.
3 Foorb. Men vraagt de vereffening voor 6° N. breedte en 3° N.
declinatie voor l"?
Log. 2 = 0,3010300
log. sin. i U oi log sin. O™ 30'= 7,3387870
» » \ U » » » 0. 30 = 7,3387870
log. COS. 6® = 9,9976143
» » 2 = 9,9997354
compl. log. COS. 86 — 1,1564155
6,1323692 is log. sin. van 0°0'28".
4 Foorb. De vereffening wordt als boven gevraagd, als de breedte
cn declinatie van verschillende benamingen zijn?
Log. 2 = 0,3010300
log. sin. i U of log. sin. O-" 30'= 7,3387870
» » I U » » » 0. 30 = 7,3387870
log. COS. 6" = 9,9976143
» » 2. = 9,9997354
compl log. COS. 82. = 0,8564447 r
5,8323984 is log. sin. van O» O' 14".
Beide deze gevondene vereffeningen stemmen met de opgaven der
Tafel overeen.
Als de declinatie van eenig hemelligchaam de grens der Tafel niet
overtreft, kan dezelve op gelijke wijze voor dat hemelligchaam dienen,
en men gevolgelgk ook door Sters hoogten, genomen nabij haren
meridiaans doorgang, op de verklaarde wijze de breedte bepalen.
Bg deze berekening is het in het algemeen van het hoogste belang,
dat men den tusschen-tijd met naauwkeurigheid bekend hebbe. Heeft
men in den loop van den morgen eene tijd-waarneming, of zooge-
naamde horologie-correctie, zoo kan men door deze de ware of zonne-
tijden, nabg den middag, met alle naauwkeurigheid kennen. Is men
-sedert het oogenblik der tijdswaarneming in lengte veranderd, zoo moet
de verandering der lengte in tijd bijgeteld worden , als men om dc
14