Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 Ferkl. van'TJk.V'EiLi XXXI. Eenegetch.hoogte totmidd.hoogte teherl.
Geschotene onderrands hoogte
59" 44' 2"
0. 11. 58
59° 56' 0".
2",7
6 ,3
+ 17 ",01
59° 56' 0
59° 56' 17"
30. 3. 43
14. 0. 0
vereffening uit Tafel XVI
Zons ware hoogte nahg den middag
Tafel XXXI geeft . . .
(2- 30=)« = (2-»,5)» = 6">,25 of
de gezochte vereffening
ware hoogte nahij den middag
ware meridiaans of middags hoogt
afstand van het toppunt
N. declinatie .
De N. hreedte van de plaats der waarneming dus 44° 3' 43".
2 Foorh, Wordt naar gissing op 30° Z. hreedte, als de Zon 18° N.
declinatie heeft (die voor de lengte en den tijd verbeterd is) op 8 ellen
of 25 R. voeten en 6 duimen boven het water, door eenige bereids
genomene waarnemingen bepaald, dat een horologie 1" 5"" 6' moet
aanwyzen, als het juist op die plaats naar den waren tgd middag is;
volgens dit horologie heeft men nu, de navolgende waarnemingen
gedaan, als :
Te 1"1"4», 1"2™0', en 1''8'"10» vier Zons hoogten, waar-
van de som 167° is: deze som door het getal der waarnemingen of 4
gedeeld, geeft voor gemiddelde onderrands hoogte nabij den middag
genomen 41° 45'; om nu deze waarneming op te lossen, neme men
voor eiken tusschen-tijd de 2^« magt uit Tafel XXXI A, en hieruit
het gemiddelde; dit geeft den begeerden vermenigvuldiger, bijv.:
Tijden,
1" 4» het verschil met 1" 5"" 6» is 4° 2» Taf. XXXIA. geeft: 16,2
1. 2. 0. » » » 1. 5. 6. » 3. 6 » » » 9,6
1. 6. 4. » » » 1. 5. 6. » 0.58 » » » 0,9
1. 8.10. » » » 1. 5. 6. » 3. 4 » » » 9,4
som 36,1
4)-
dus is de vermenigvuldiger............9
voor 30°br. en 18° declin. (ongelijkn.), Taf.XXXI bl.215 _2",2
de gezochte vereffening is derhalve . . . . -f- 19'',8 of 20"
Zons onderrands hoogte . . . 41° 45' O"
verbetering uit Tafel XVI . . 10. 1
Zons ware hoogte boven de N. horizon 41° 55' 1" . 41.55. 1
ware Zons of meridiaans hoogte
dus Zons afstand van het toppunt
41° 55'21"
90. 0. 0
48° 4' 39"
11.18. 0. 0
derhalve de Z. breedte der plaats ... . = 30° 4'39".
Als de Zon nabij het toppunt komt, is de stelling, dat de vermeer-
dering in hoogte gelijk is aan de verandering, vermenigvuldigd met
het vierkant van den tussehen-tiyd, onnaauwkeurig, en om die reden
in de Tafel een sterretje * in de plaats der getallen gesteld.