Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 Ferkl. van TAFELi XXVII. Ferh. voor eene hoogte der Poolster.
De formulen voor de Tafels XXVII cn XXVIIA zijn, als wij de
grootheden dezer Tafels x e,n y noemen :
voor Tafel XXVll x d. cos. U en
» » XXVIIA >. y = ld'- sin. V'sin. » ü tang. h,
zijnde d de sters poolsafstand, U de sters uurhoek en b de hreedte,
voor welke de vereffening gevraagd wordt. (p. o. c. vorsselman de heer ;
Gronden der Zeevaartkunde, p. 216).
Voor 1° Januari] 1843, is rf=l»31'12",4 en de sters regte opklim-
ming = 1"3"8%72. Stel, men vraagt x en y voor 6" 30™ meridiaans
regte opklimming en 35° hreedte, den Januarij 1843," dan is
U = 6°30™ —1"3™9' = 5''26™51», d= 5472'',4 en verder heeft men:
1°. Log. d. = log. 5472",4 . . . = 3,1381118
» cos. U = cos. 5° 26™ 51» 9,1587855
2,8969633 log. van 788",8,
of 13'19", welk getal met dat der Tafel XXVII overeenkomt.
2" 2 log. d. . . . = 7,4763556
comp. log. 2 . = 9,6989700
log. si7i. 1" . . = 4,6855749
» tang. b. . = 9,8452268
2 log. sin. U . = 9,9908818
1,6970091 log. van 49",77, of 50", welke
grootheid weder met die van Tafel XXVII A overeenstemt.
TAFEIi XXVIII. Regte opklimming en declinatie van
eenige der voornaamste vaste Sterren, voor den
1"«» Januarij 1842.
Deze Tafel is uit verschillende sterrekundige jaarboeken en werken
te zamengesteld. Dezelve is geschikt voor den eersten January 1842,
doch door de biigevoegde kolommen van jaarlijksche verschillen kan
zij , ook voor volgende tijden en jaren dienen. In de eerste kolom
staan de namen der sterrenbeelden (Constellatiën); grieksche letters
duiden de onderscheidene sterren in het sterrenbeeld aan; deze letters
zijn in de derde kolom vervat. De sterrekundigen hebben sommige
sterren , geheel op zich zeiven , eigene namen gegeven , aldus noemt
men: « van den grooten hond (« canis majori^ Sirius, enz.; wg
hebben de meeste dezer eigene namen in de tweede kolom verzameld.
Naar mate de sterren ons helder voorkomen, worden zij in klassen
verdeeld, dit wordt de grootte der sterren genaamd. Men vindt deze
grootte in de vierde kolom aangeteekend; die der vierde en vijfde
klasse zijn nog met het bloote oog zigtbaar. Voorts vindt men in de
vijfde en zesde kolom de regte -opklimming en derzelver jaarlijksche
vermeerdering in tijd en in de zevende en achtste kolom de deelinatiën
en de verschillen derzelve; deze laatsten zijn of —, naar mate de
declinatie van eenige ster toeneemt of afneemt. Voor vraagstukken of
tijdstippen vóór 1842 moeten de teekens voor de jaarlgksche verschillen
omgekeerd toegepast worden. — De eigennamen van sterren, die met