Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi
INHOUD.
De koers ea veranderde breedle gegeven z'yude; de
afwijking vn verheid te bepalen . . • . 151.
Door den koers en de afwijking de breedte en ver-
heid te vinden.......—
4°. Door veranderde breedte en afwijking den koers en
de verheid te bepalen......—
5°. De veranderde breedte en verheid bekend zijnde;
de afwijking en den koers te vinden. . . —
6°. JDoor afwyking en verheid de veranderde breedle en
den koers te bepalen.......—
Het oplossen van eenen koppelkoers naar het plat —
De stroomkaveling —
29.
29.
30.
30.
30.
31.
33.
TAFEL Vni.
Om de afwijking in lengte te veranderen, cn omgekeerd —
Over de middelbreedte en het gebruik van Tafel VIII —
Over de koppelkoersen: a door de afwyking in lengte
te veranderen, h door de middelbreedten en c door
de vergrootende breedten ..... —
TAFEL IX.
Doüwes hulp'tafelcn.......
Over het gebruik der Tafel. Regel om de breedte te
vinden door buiten-middags hoogten der zon
Over het veranderen van plaats tusschen het meten
der hoogten .••••«•.
TAFEL IX A—IX C. Beikkiey's verheterings Tafelen voor do hreedte ^
door huiten-middags hoogten gevonden
TAFEL X.
TAFEL XA.
TAFEL XI.
TAFEL XI A.
TAFEL XII.
TAFEL XIII.
TAFEL XIV.
TAFEL XV.
TAFEL XVI.
TAFEL XVII.
Amplitudes,
Verbeteringen voor de Amplitudes» • • « •
Over het azimuth • • • . • . .
De miswijzing der kompassen ^ inclinatie, enz. .
Halve dag- en nachthogen^ dienende om de oykomsi en
den ondergang der hemelligchamen te vinden.
127 en 33.
34 en 35.
36-39.
185 en 40.
~ 42.
43.
— 170 en 45.
— 174 en 47.
-- 176 en 49.
-- 50.
— 51 en 52.
177 en 53.
Verbetering voor den tijd van opkomst en ondergang
der zon . ........—'
Aanmerking, Over het onnaauwkeurige der amplitudes —
Om gedeelten van den equator^ of graden lengte tot
tijd te brengen.......—
Om den tijd tot gedeelten van den equator ^ of tot gra-
den lengte ie herleiden......—
Evenredige gedeelten van veranderingen in 24° voor-
gevallen .........—
Evenredige gedeelten van veranderingen in 12« voor"
gevallen......* • • —
Verbetering^ dienende om de zons onderrandsgeschotene
hoogte tot de ware en schynbare hoogte ie herleiden —
De himdviking....... —
Over den invloed der straalbuiging op de kimduiking —
179 en 56.
57.
180 en 58.
180 en 58.
181 en 59.
184 en 60.
186 en 61.
187 cn 6^.
64.