Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 Verkl. van TAFEL XXVI. Fereffeningen der tweede verschillen.
geeft de ware verandering, die men nu verder optelt of aftrekt, bij of van
de bogen of grootheden uit den Almanak, naar mate deze toe-of af nemen.
3 Foorh. Den 21»'=° Deeember, van eenig jaar, wordt op 12" 12'lengte
oost, te 8" 12® 's avonds gevraagd naar de maans regte opklimming,
die wij aannemen, dat van 12 tot 12° in den Almanak zijn opge-
geven.
Vooraf bepale men het overeenstemmende oogenblik :
den 21'»»° te . . 8" 12>a O
lengte in tijd . . 0. 48. 48
7° 23"" 12» na den middag van den 21»««° Decem-
ber, of den 21»'=° te 7" 23>°,2.
Men neme nu vier opgaven van regte opklimming uit den Almanak,
waarvan, zoo als hier boven is gezegd, twee het verkregene tgdstip
vooraf moeten gaan en twee hetzelve moeten volgen, en vervolgens
ook de eerste en tweede verschillen, aldus:
1»'" verschillen.
20 Nacht CR- opk, 64" 54' , g„ ^g/ versch.
21 midd „ 71. 23 ^ 34 j- 5'? _ ^ 5, ^^^
21 nacht » » 77. 57 ! „ „q -f 5 5
22 midd. ,) » 84. 36 "f
12° : 7" 23® 12» = 6" 34' : x
Tafel XV 7"' en 6" geeft 3° 30' O"
7" » 34' >, 19. 50
23™ » 6" » 11. 30
23m » 34' » • 1. 5 ,2
12» » 6» » 6 ,0
12» >, 34' » O ,6
verandering . . 4" 2' 31",8
verb. voor het verschil, Taf.XXVI,— 35 ,5
ware verandering .... 4° 1' 56",3
Qi regte opklimming te O" = 71. 23. O
£» gevraagde R. opklimming 75» 24' 56",3 = 5" 1® 39»,8.
4 Foorb. Men vraagt de maans regte opklimm., declinatie of de grootte
van eenen anderen boog, die van 12 tot 12"is opgegeven, den 18'^=" van
eenige maand, te 11" 20® op de plaats van den eersten meridiaan?
Stel, wij het volgende uit den Almanak ontleenen: den 18 midd. is de
maans declinatie 20»36'N.; het verschil van den 18 midd. op midder-
nacht is -f- 7® 10'5 verder wordt er + 14',5 voor gemiddelde tweede
verschil gevonden. Men heeft dan:
Tafel XV geeft voor 11" 20® en 7® 10' . . . 6® 46' 6",7
Tafel XXVI
voor 11" 20m en 14' O'' ... 22",0
» 11" 20m en O' 30" . . . O ,8
22",8 . . 0. 0. 22 ,8
dc ware verandering........6" 45' 43",9
op den midd. is de regte opklimm., declinatie of boog 20. 36. O
derhalve is de gevraagde regte opklimming of declinatie 27® 21' 43",9.