Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Over de Maans-hooyle. 89
2°. Maakt men van Tafel XXV, alsmede van de Tafelen LI en LU
gebruik , zoo heeft men :
G' schijnbare middelpunts hoogte bereids gevonden . = 55" 22'10",8.
Tafel XXV voor 55» 20' Hoogte en 59' Parallaxis 32' 53"
Verbetering voor nog 2',2 Hoogte . . — 1 ,8
>, » 24",8 Parallaxis . +14,5
), Tafel LI, Barometer . . -f- 0,5
» » LII, Thermometer . + 2,4
33' 8",6
dus is de vereffening uit Tafel XXV verbeterd voor
den Barometer en Thermometer.....-J- 33. 8 ,6
en de ware middelpunts hoogte . . . . =55° 55' 19",4.
Door het volgende voorbeeld zullen wij de twee methoden in onzen
opgegeven' regel, vervat en omschreven, nog eens nader ophelderen;
intusschen ook in dat voorbeeld aannemen, dat de geschotene hoogte
der Maan reeds van kimduiking is verbeterd, en mitsdien de rands
hoogte der Maan bekend is.
2 Foorh. Stel de Maans sehgnbare onderrands hoogte, dus van kim-
duiking gezuiverd, 6°, verder het ware horizontale verschilzigt 58' eu
de horizontale \ middellijn 16'; vrage de ware middelpunts hoogte?
De opgegevene regels toepassende, kan men kortelijk eene dezer twee
volgende oplossingen verkrijgen en volgen :
Eerste Methode.
Maans schijnbare onderrands hoogte . . . . 6° O' O"
\ middellijn . . . . 16' O"
vermeerdering uit Tafel XXH 0. 2 schijnb. ^ middell. 15. 43
vermindering » » XXIV 0.19 __
maans schijnbare middelpunts hoogte.....6° 15' 43"
voor deze hoogte is de vereffening uit Tafel XXV, . + 49. 28
dus maans ware middelpunts hoogte . . . . 7° 5' 11".
Tweede Methode.
Maans schgnbare onderrands hoogte .... 6° O' O"
vereffening voor deze hoogte en 58' verschilzigt. Tafel XXV, 49. 11
Maans ware onderrands hoogte......6° 49' 11"
Maans middellijn uit den Almanak......16- O
maans ware middelpunts hoogte, als boven . . . 7° 5' 11".
Deze twee methoden geven mitsdien hetzelfde antwoord; de laatste
is, zoo men de schijnbare middelpunts hoogte der Maan niet behoeft
boven de eerste om derzelver kprtheid te verkiezen.
TAFEIi XXVI. Verbeteringen voor de Vereffeningen
der tweede Verschillen.
De maans declinatie, regte opklimming en andere bogen worden in
sommige Almanakken voor middag en middernacht, of van 12 tot 12°,
van 6 tot 6", of zoo als thans in onzen Almanak, van 3 tot 3" opge-
12