Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
Over de Maans-hoogte.
vlak der zee, wordt den 17^™ Julij, van eenig jaar, te 9°, de Maans
onderrands hoogte 55® 10' bevonden; bg deze waarneming waren de
hoogten van den Barometer en Thermometer: 0,750"™ en 26»- der
honderddeelige schaal; als nu de lengte 85° 10' oost en de gegiste
Z. breedte 48° 5' is, vraagt men de Maans schijnbare en ware mi( idel-
punts hoogte?
Wg zullen dit voorbeeld, na de bepaling van het overeenstemmend
oogenhlik op Greenwich, oplossen: 1° volgens de afzonderlijke
Tafels , en 2° met behulp van Tafel XXV.
Opgavon uit den Almanak
Den Julij te 0" is de middellijn 16' 14' en de verand, in 12« — S'.O;
([> horiz, verschilz, 59' 34' » » > » 12" — 10 ,0.
Den 17'^°" Julij te.........9" O® O'
ooster lengte in tijd (Tafel XII)......5. 40. 40
dus is de tijd onder den eersten meridiaan
na den middag van den 17^'" Julij.
1°. Maans onderrands geschotene hoogte
kimduiking uit Tafel XVU ....
Maans schgnbare onderrands hoogte .
Maans ^ middell. den 17^«"' op den middag 16' 14",0
de verand. in 12" is — 3",0 en in 3" 19® — O ,8
vermeerdering uit Tafel XXII. . . + 13 ,9
vermindering voor Taf. XXIV voor de hoogte O ,0
Maans schijnbare 4 middellijn . . 16'27",1
Maans schijnbare middelpunts hoogte .
horizontaal verscliilzigt uit den Almanak 59' 34''
verandering in 12" . . — 10",0
en voor 3" 19®...... . — 2 ,8
vermind. voor de breedte , Tafel XXIII, — 6,4
3" 19® 20%
55° 10' O"
— 4.16,3
55° 5'43",7
16.27 ,1
55° 22'10'',8,
horizontaal verschilzigt voor de lengte,
breedte en den tijd verbeterd; voor ver-
schilzigt in hoogte heeft men nu verder :
log. COS. 55° 22' . . . =r 9,7546
» 59,4(=59'24",8) = 1,7738
59'24",8 waar
1,5284 log. van
het verschilzigt in hoogte = 33',76 = 33' 45",6
Taf. XX geeft voor 55° 22',2 hoogte
voor straalbuiging 40",2 en verder
log. dezer straalb. of log. 40",2 = 1,6042
» Barom. 750 (Tafel XX A) = 9,9943
» Thermom. 26° » . = 9,97-41
1,5726 is
de log. van de ware straalbuiging . . 0. 37 ,38
dus de vereffen, verschilzigt min de straalb. 33' 8",22
derhalve is de Maans ware middelpunts hoogte . .
. 33. 8 ,2
55° 55'19".