Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE INHOUD.
DE GROOT£R£ CIJFERS DUIDEN DE BLADZIJDEN AAJV VAIVDE TAFELS;
DE KLEINERE, DIE DER VERKLARING.
Voorrede.........BI.
Algemeene Inlioutl . ......—
Alphabetische Inhoud......• —
TAFKIi I. Logarithmen der getallen......— 3 en 1.
Een getal gegeven zij nde, deszelfs logarithmus te bepalen — 2.
De logarithmus gegeven aijnde, hel getal te vinden —
Aanwijsiag van het gebruik der logarithmen in het
algemeen.........—
Over het arithmetisch complement . • • —■
TAFEL II. Verbeteringen voorde tweede verschillen van de logarithmen
der sinussen, enz. van Tafel lil . . . . — 48 en 13.
TAFEL ni. Do logarithmen der sinussen ^ tangenten cn secanten — 49 en 13.
De hoek gegeven zijnde, de log, sinus, enz. te vinden —
Voor de hoeken , waarvan de tweede verschillen kleiner
asyn dan 8....... • —
Als de tweede verschillen grooter zijn dan 8 • —
Als de tweede verschillen zeer aanmerkelyk aijn —
De log. sin,, enz. gegeven zijnde, denhoek tot dezelve
behoorende, te vinden......—
De hoeken te vinden voor sinussen van zeer kleine bogen — 20.
Over de naauwkeurigheid der hoeken^ die men door
de Tafel verkrijgt.......— 21.
TAFEL IV, Eenige algemeen» opgaven y met derzelver logarithmen
en complementen van dezelven , . • . — 94 en 23,
Het gebruik van Tafel IV nader opgehelderd . — 23 en 2-}»
TAFEL V. De natuurlijke sinussen......— 95 en 24-
Om de sinussen te bepalen , voor hoeken tot seconden
toe opgegeven........— 55 en 155.
TAFEL VI. De vergrootende breedte of meridiaans, deelen . — 104 eu 25.
Derzelver gebruik opgegeven.....— 25.
tafel VII. Veranderde breedte en afwijking . . , _ 1 ] 1 eu 26.
Algemeene opgave van liet gebruik van Tafel VH — 29—32.
De koers en verheid bekend zijnde; de veranderde
breedte ca afwijking te yinden . , , . — 29*