Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET LAM. 77
bindt cn verandert die ook tevens, slechts enkel, door die
te omringen."
»Maar de plantenwereld vertoont ons ecnc oneindige groote
werkzaamheid in de krachten der natuur. Wanneer de
warme zonder lente en hare zachtere lucht dc harde ban-
den der aarde liebben losgemaakt, hoe spoedig spruiten dan
gras en bladeren nit, hoe snel is alles met groen loof, met
bloesemsen bloemen bedekt! het een verdringt als liet ware het
andere, het een schijnt als met het anflere te wedijveren, tot
dat door eene steeds voort<.lurende verandering de vruchten ge-
vormd en rijp worden en afvallen. Hoe groot moet nu bij ilit
verschijnsel de inwendige drift en leven der krachten zijn ,
daar reeds hare uiterlijke werking voor het oog der menschen
zulk eene oneindige verscheitlenheid ten toon spreidt!"
» Maar zoo werkzaam de natuur is in het voortbrengen
van hetgeen onze zinnen verheugt, even zoo bezig is zij
in hare oplossing en vernieling. De tccdere bloesems val-
len af en maken plaats voor de vruchten ; de kostbaarste
vi*uchtcn verrotten j de bladeren verwelken cn vallen af;
alles vereenigt zich weder met den gwond, waaruit het
ontsproten is en vernieuwt de scheppende kracht der aar-
de. Want de natuur wordt op de eenvoudigste wijze ver-
nieuwd door aanhoudend verwoesten , en zij kleedt zich
steeds met dezelfde stoffen in een nieuw gewaad."
» Deze wet van eene eeuwige verandering en rustelooze
beweging heerscht in een veel hoogeren trap in de beziel-
de wereld. Met de' lente ontstaat eene tallooze menigte
van insekten en gewormte van allerlei soort, die ons dik-
wijls zeer lastig vallen, maar in de groote huishouding
der natuur onontbeerlijk zijn. Sommigen verspreiden het
bevruchtend stof der bloemen eu bloesems, en verecni-