Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76 HET LAM.
hnnr oom. » Het wns ook uwe scUuIjI nietj kind lief, dat
de roolvogei juist in de, nabijlieid -was.""
»AJaar waarom zijn er zulke leelijke bloeddorstige die-
ion ; ' vraagde theodoor.
»Gij liebt ons dikwijls gezegd, lieve vader," vraagde
AL^VIN er bij, »dat de Godheid bij de inrigting der wereld
het wijste plan gevolgd is, en evenwel is de wereld vol van
slechte dingen en groot kwaad. Hoe kan men dit nu met
het wijze plan van iiet goedertierenste Wezen overeen-
brengen ?"
»Ik heb u echter ook tevens gezegd," antwoordde de
vader, »dat wij ons niet verstouten moeten om met onze
kortziende blikken de ondoorgrondelijke diepten der godde-
lijke wijsheid te peilen of in ieder geval hare wegen te
beoordeelen. Intusschen wil ik uwe vraag toch niet geheel
onbeantwoord laten."
»Het doel der natuur is, zoo ver wij dit kennen ,
geenszins de rust harer werken of de stilstand harer krach-
ten. Deze krachten rusten waarschijnlijk geen oogenblik ;
ja , indien de raderen van dit wonderbaar werktuig slechts
een oogenblik slil stonden , zoo zou het geheele wereldge-
bouw in hetzelve tijdstip instorten."
Indien wij ons oog slechts op de oppervlakte der aarde
vestigen, dan zullen wij een gedurig werkzaam leVen, en
eene onafgebrokene werkzaamheid ook in die stollen ont-
waren, die onbezield zijn. Alom vinden wij scheidingen
vereeniging, afnemen en wasdom, onophoudelijk verandert
de eene stof in de andere. De stralen des lichts, verande-
ren 'de ligchamen , terwijl zij die verlichten, en de lucht,
wanneer zij de ligchamen stil en zacht omringt, ver-
bindt